KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Bereźnicki, Franciszek (1937- ). ( w 33 rekordach )


 1. Dydaktyka ogólna w zarysie / Franciszek Bereźnicki. - Koszalin, 1994.
 1. Bereźnicki, Franciszek (1937- ).
 1. Dydaktyka : wybrane zagadnienia / Bereźnicki, Franciszek
 2. Dydaktyka kształcenia ogólnego / Bereźnicki, Franciszek
 3. Dydaktyka kształcenia ogólnego / Bereźnicki, Franciszek
 4. Dydaktyka kształcenia ogólnego / Bereźnicki, Franciszek
 5. Dydaktyka ogólna : wyzwania a rzeczywistość : praca zbiorowa /
 6. Dydaktyka ogólna w zarysie : (skrypt dla studentów pedagogiki i nauczania początkowego) / Bereźnicki, Franciszek
 7. Dydaktyka ogólna w zarysie : (skrypt dla studentów) / Bereźnicki, Franciszek
 8. Dydaktyka ogólna w zarysie / Bereźnicki, Franciszek
 9. Dydaktyka ogólna. Bereźnicki, Franciszek
 10. Dydaktyka ogólna. Bereźnicki, Franciszek
 11. Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli / Bereźnicki, Franciszek
 12. Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli / Bereźnicki, Franciszek
 13. Edukacja jutra : XI Tatrzańskie Seminarium Naukowe = Education of the tomorrow /
 14. Innowacje pedagogiczne w Polsce (1918-1939) / Bereźnicki, Franciszek
 15. Integracja nauczania i wychowania : praca zbiorowa /
 16. Kształcenie dorosłych w szkołach podstawowych i średnich ogółnokształcących w województwie szczecińskim (1945-1965) / Bereźnicki, Franciszek
 17. Nowatorstwo dydaktyczne w szkolnictwie ogólnokształcącym w Polsce (1918-1939) / Bereźnicki, Franciszek
 18. Pedagogika : wybrane zagadnienia : skrypt dla studentów kierunków nauczycielskich US / Bereźnicki, Franciszek
 19. Podstawy dydaktyki / Bereźnicki, Franciszek
 20. Podstawy kształcenia ogólnego / Bereźnicki, Franciszek
 21. Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych / Bereźnicki, Franciszek
 22. Praca licencjacka i magisterska z pedagogiki, psychologii i socjologii : poradnik dla studentów / Bereźnicki, Franciszek
 23. Prace magisterskie z pedagogiki : przewodnik metodologiczny dla studentów / Bereźnicki, Franciszek
 24. Prace magisterskie z pedagogiki / Bereźnicki, Franciszek
 25. Proces kształcenia i jego uwarunkowania : praca zbiorowa.
 26. Procesy uczenia się i ich efektywność : praca zbiorowa /
 27. Procesy uczenia się i ich uwarunkowania : praca zbiorowa /
 28. Tendencje w dydaktyce współczesnej : praca zbiorowa /
 29. Tendencje w dydaktyce współczesnej : praca zbiorowa /
 30. Wprowadzenie do dydaktyki szkoły wyższej : (stenogram wykładu dla słuchaczy Studium Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego Nauczycieli Akademickich) / Bereźnicki, Franciszek
 31. Współczesne problemy w edukacji i wychowaniu : międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 12-14 pażdziernika 1993 /
 32. Zagadnienia dydaktyki szkoły wyższej / Bereźnicki, Franciszek
 33. Zarys dydaktyki szkolnej / Bereźnicki, Franciszek