KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Dudzik, Sławomir. ( w 12 rekordach )


 1. Kp. Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego / Sławomir Dudzik. - Kraków, 1998.
 1. Dudzik, Sławomir.
 1. Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej /
 2. Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego : problematyka prawna / Dudzik, Sławomir.
 3. Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu : wyzwania dla systemów prawnych Unii Europejskiej i państw członkowskich /
 4. Konstytucja dla Europy - przyszły fundament Unii Europejskiej /
 5. Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej : między neutralnością a zaangażowaniem / Dudzik, Sławomir.
 6. Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej : między neutralnością a zaangażowaniem / Dudzik, Sławomir.
 7. Prawo konkurencji /
 8. Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich /
 9. Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej : nowe zjawiska i tendencje /
 10. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej : traktat akcesyjny i jego skutki /
 11. Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich /
 12. Współpraca Komisji Europejskiej z organami ochrony konkurencji w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorstw / Dudzik, Sławomir.