KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Węcławowicz, Grzegorz (1943- ). ( w 11 rekordach )


 1. INP'92/93
 2. Kp. Geografia behawioralna / oprac. pod kier. Grzegorza Węcławowicza. - Warszawa, 1986.
 3. BNPol online
 1. Węcławowicz, Grzegorz (1943- ).
 1. Geografia społeczna miast : uwarunkowania społeczno-przestrzenne / Węcławowicz, Grzegorz
 2. Geografia społeczna Polski / Węcławowicz, Grzegorz
 3. Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku /
 4. Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski : studium z geografii społeczno-gospodarczej / Węcławowicz, Grzegorz
 5. Struktura przestrzeni społeczno-gospodarczej Warszawy w latach 1931 i 1970 w świetle analizy czynnikowej / Węcławowicz, Grzegorz
 6. Struktury demograficzne i gospodarstw domowych / Węcławowicz, Grzegorz
 7. Struktury społeczno-przestrzenne w miastach Polski / Węcławowicz, Grzegorz
 8. Struktury wykształcenia i zatrudnienia ludności, w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 1988 / Węcławowicz, Grzegorz
 9. Studia nad przestrzennym zagospodarowaniem obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej /
 10. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego /
 11. Urban and regional issues in geographical research in Poland and Italy : proceeding of the seventh Polish-Italian Geographical Seminar, Warsaw-Wierzba-Toruń-Łódź 27 IX - 2 X 1993 /