KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Staszic, Stanisław (1755-1826). ( w 24 rekordach )


 1. Staszic, Stanisław Wawrzyniec.
 2. Staszyc, Stanisław Ksawery.
 3. Staszyc, Stanisław.
 4. Staszic, Stanisław Ksawery.
 5. Staszic.
 6. Stašic, Stanislav.
 7. Stasic.
 8. Staszic, Stan.
 9. Staszic, St.
 1. Kp Przestrogi dla Polski z teraznieyszych politycznych Europy związkow wypadaiące przez pisarza Uwag nad życiem Jana Zamoyskiego. - [b.m.], 1790.
 2. Estr. XV-XVIII w.
 3. EP
 4. Tłomaczenie z francuzkiego Historyi bezrządu Polski : dzieło pośmiertne Ruhliera. T. 1 / [tł. Staszic i pozostali]. - Warszawa, 1808.
 5. Izbrannoe / Stanislav Stašic. - Moskva, 1957.
 6. Numa Pompiliusz drugi krol Rzymu. T. 1 / przez Florian w jęz. fr. ; przez Stasica w jęz. pol. - Berdyczów, 1813.
 7. Zagaienie posiedzenia publicznego Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyiaciół Nauk, w dniu 30 kwietnia 1816 roku / przez Stan. Staszica, prezesa tegoż Towarzystwa // Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Królewskiego Przyiaciół Nauk. T. 11.- W Warszawie, 1816. - S. 325-334.
 8. Zdanie sprawy z czteroletnich prac naukowych Towarzystwa Królewskiego Przyiaciół Nauk na posiedzeniu publiczném d. 30 kwietnia 1817 roku / przez St. Staszica Radcę Stanu prezesa tegoż Towarzystwa // Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Królewskiego Przyiaciół Nauk. T. 12.- W Warszawie, 1817. - S. 53-71.
 1. Staszic, Stanisław (1755-1826). Ród ludzki
 2. Staszic, Stanisław (1755-1826) i ekonomia.
 3. Staszic, Stanisław (1755-1826) wkład do nauk o Ziemi.
 4. Staszic, Stanisław (1755-1826). Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego Kanclerza i Hetmana W. K.
 5. Staszic, Stanisław (1755-1826) myśl polityczna i społeczna.
 6. Staszic, Stanisław (1755-1826) wkład do edukacji.
 7. Staszic, Stanisław (1755-1826). O statystyce Polski
 8. Staszic, Stanisław (1755-1826) dzienniki intymne.
 9. Staszic, Stanisław (1755-1826) krytyka i interpretacja.
 10. Staszic, Stanisław (1755-1826) powieści.
 11. Staszic, Stanisław (1755-1826) pamiętniki.
 12. Staszic, Stanisław (1755-1826) śmierć i pogrzeb.
 13. Staszic, Stanisław (1755-1826) bibliografia.
 14. Staszic, Stanisław (1755-1826). (pol.) O statystyce Polski
 15. Staszic, Stanisław (1755-1826) biografie.
 16. Staszic, Stanisław (1755-1826).
 17. Staszic, Stanisław (1755-1826) krytyka i interpretacja konferencje.
 18. Staszic, Stanisław (1755-1826) i Żydzi.
 1. Być narodowi użytecznym / Staszic, Stanisław
 2. Dziennik podróży Stanisława Staszica : 1789-1805 / Staszic, Stanisław
 3. Kazanie na obchodzie pogrzebowym za duszę ś. p. x. Stanisława Staszyca [...] / Szweykowski, Wojciech Anzelm
 4. O nauce, jej znaczeniu i organizacji : wybór pism / Staszic, Stanisław
 5. O statystyce Polski : krótki rzut wiadomości potrzebnych tym, którzy ten kray chcą oswobodzić, i tym którzy w nim chcą rządzić. Staszic, Stanisław
 6. O ziemiorodztwie Karpatow i innych gor i rownin Polski / Staszic, Stanisław
 7. Pisma filozoficzne i społeczne. Staszic, Stanisław
 8. Pisma filozoficzne i społeczne. Staszic, Stanisław
 9. Pisma i wypowiedzi pedagogiczne / Staszic, Stanisław
 10. Pisma pedagogiczne Stanisława Staszica / Staszic, Stanisław
 11. Przestrogi dla Polski / STASZIC, STANISŁAW
 12. Przestrogi dla Polski / Staszic, Stanisław
 13. Ród ludzki : wersja brulionowa po raz pierwszy ogłoszona drukiem według zachowanego rękopisu. Staszic, Stanisław
 14. Ród ludzki : wersja brulionowa po raz pierwszy ogłoszona drukiem według zachowanego rękopisu. Staszic, Stanisław
 15. Ród ludzki : wersja brulionowa po raz pierwszy ogłoszona drukiem według zachowanego rękopisu. Staszic, Stanisław
 16. Stanisław Staszic - organizator nauki i gospodarki / Wójcik, Zbigniew
 17. Stanisław Staszic : filantrop, mąż stanu i uczony ur. 1755-1826 r. : zarys biograficzny w setną rocznicę zgonu / Cieszkowski, Stanisław
 18. Stanisław Staszic : życiorys / Limanowski, Bolesław
 19. Stanisław Staszic / Szacka, Barbara
 20. Stanisław Staszic / Chyra-Rolicz, Zofia
 21. Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego / Staszic, Stanisław
 22. Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego / Staszic, Stanisław
 23. Wybór pism / Staszic, Stanisław
 24. Wybór pism / Staszic, Stanisław
 25. Wybór pism / Staszic, Stanisław