KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Iwanicki, Mieczysław. ( w 5 rekordach )


  1. INP'92/93
  1. Iwanicki, Mieczysław.
  1. O ideowo-wychowawczym oddziaływaniu sanacji na młodzież szkolną i akademicką / Iwanicki, Mieczysław.
  2. Polityka oświatowa w szkolnictwie niemieckim w Polsce w latach 1918-1939 / Iwanicki, Mieczysław.
  3. Społeczna działalność pozaszkolna nauczycieli szkół powszechnych w Polsce w latach 1918-1939 / Iwanicki, Mieczysław.
  4. Szkolnictwo siedleckie w latach 1740-1977 / Iwanicki, Mieczysław.
  5. Ukraińcy, Białorusini, Litwini i Niemcy w Polsce w latach 1918-1990 / Iwanicki, Mieczysław.