KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Frątczak, Ewa. ( w 13 rekordach )


 1. Frątczak, E.
 1. Rozwój demografii polskiej 1918-1993. - Warszawa, 1994.
 2. Sygnalizatory przemian demograficznych w Polsce / J. Kurpowicz. - Warszawa, 2001.
 1. Frątczak, Ewa.
 1. Analiza historii zdarzeń : elementy teorii, wybrane przykłady zastosowań / Frątczak, Ewa.
 2. Demografia i społeczeństwo Ziem Zachodnich i Północnych 1945-1995 : próba bilansu /
 3. Droga życiowa : (biografia rodzinna, zawodowa i migracyjna) = Life course : (family, occupational and migratory biography) / Frątczak, Ewa.
 4. Mechanizmy przemian ludnościowych, globalna polityka ludnościowa / Balicki, Janusz
 5. Płodność i małżeńskość w Polsce - analiza kohortowa : kohorty urodzeniowe 1911-1986.
 6. Płodność w Polsce - analiza kohortowa : kohorty urodzeniowe 1911-1986. Frątczak, Ewa.
 7. Proces starzenia się ludności Polski a proces urbanizacji / Frątczak, Ewa.
 8. Słownik demograficzny = The dictionary of demography / Pressat, Roland
 9. Statistics for management and economics / Frątczak, Ewa.
 10. Statystyka od podstaw z systemem Stata / Frątczak, Ewa.
 11. Wybrane problemy rozwoju demograficzno-społecznego Polski i metody ich badania /
 12. Zaawansowane metody analiz statystycznych /
 13. Zastosowania analizy historii zdarzeń w demografii : nieparametryczna i semiparametryczna analiza danych badania retrospektywnego 1988 : droga życiowa - biografia rodzinna, zawodowa i migracyjna / Frątczak, Ewa.