KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szymanowski, Teodor (1932-2021). ( w 18 rekordach )


 1. Szymanowski, T.
 1. INP'92/93
 2. Pozbawienie wolności - funkcje i koszty : księga jubileuszowa profesora Teodora Szymanowskiego. - Warszawa, 2013.
 3. Kp. Raport Społecznej Komisji do spraw buntów więźniów: skład, cel metody pracy / opracował T. Szymanowski. - [S. l.], 1990.
 1. Szymanowski, Teodor (1932-2021).
 2. Szymanowski, Teodor (1932-2021) bibliografia.
 1. Kodeks Karny /
 2. Kodeks karny wykonawczy : komentarz, ustawy dodatkowe, akty wykonawcze / Szymanowski, Teodor
 3. Młodociani w polskim prawie karnym i penitencjarnym / Szymanowski, Teodor
 4. Młodzież wobec alkoholu : na podstawie danych empirycznych / Szymanowski, Teodor
 5. Opinia społeczna w Polsce o niektórych patologicznych zachowaniach kontrowersyjnych, przestępstwach i środkach kontroli prawno-karnej / Szymanowska, Aleksandra
 6. Patologia społeczna : wybrane problemy /
 7. Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa karnego : podstawowe problemy w świetle badań empirycznych / Szymanowski, Teodor
 8. Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa karnego : podstawowe problemy w świetle badań empirycznych / Szymanowski, Teodor
 9. Powrotność do przestępstwa po wykonaniu kary pozbawienia wolności : zagadnienia systemu prawnego zwalczania recydywy : badania katamnestyczne nad młodocianymi : próba oceny efektywności kary pozbawienia wolności / Szymanowski, Teodor
 10. Powrót skazanych do społeczeństwa / Szymanowski, Teodor
 11. Pozbawienie wolności - funkcje i koszty : księga jubileuszowa profesora Teodora Szymanowskiego /
 12. Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna / Szymanowski, Teodor
 13. Przegląd Więziennictwa Polskiego : kwartalnik poświęcony zagadnieniom kryminologicznym i penitencjarnym : wydawnictwo Centralnego Zarządu Zakładów Karnych Ministerstwa Sprawiedliwości /
 14. Przemiany systemu penitencjarnego w Polsce / Szymanowski, Teodor
 15. Przestępczość i polityka karna w Polsce w świetle faktów i opinii społeczeństwa w okresie transformacji / Szymanowski, Teodor
 16. Recydywa w Polsce : zagadnienia prawa karnego, kryminologii i polityki karnej / Szymanowski, Teodor.
 17. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w świetle wyników badań / Szymanowski, Teodor
 18. Zarys metodyki pracy kuratora sądowego /