KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kubiak, Stanisław (1925-1990). ( w 20 rekordach )


 1. PB
 2. AW
 3. Kp. Z literą "P" : Polacy na robotach przymusowych w hitlerowskiej Rzeszy / oprac. Ryszard Dyliński, Marian Flejsierowicz, Stanisław Kubiak. - Poznań, 1976.
 1. Kubiak, Stanisław (1925-1990).
 1. Bibliografia historii Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 / Kubiak, Stanisław
 2. Bibliografia kultury miasta Poznania : 1945-1968 / Dembski, Janusz
 3. Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1945-1964 / Klanowski, Tadeusz.
 4. Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1919-1966 / Kubiak, Stanisław
 5. Bibliotekarstwo wielkopolskie : VIII Zjazd Bibliotekarzy Polskich "Biblioteki dla wszystkich" / Kubiak, Stanisław
 6. Dokumentacja działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1919-1979.
 7. Dwulecie pracy na ziemiach odzyskanych / Kubiak, Stanisław
 8. Informacja naukowa w systemie szkolnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej : materiały sesji 4-5 czerwca 1976 /
 9. Kształcenie bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej na poziomie wyższym w Polsce / Kubiak, Stanisław
 10. Metodologia bibliotekoznawstwa i nauki o informacji naukowej : materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej oraz Bibliotekę Główna UAM (17-18 XII 1974 r.) /
 11. Niemcy a Wielkopolska 1918-1919 / Kubiak, Stanisław
 12. Polska odrodzona w 1918 roku : publikacja na konferencję naukową związaną z siedemdziesięcioleciem odrodzenia Polski w 1918 roku zorganizowaną przez Katedrę Historii i Wiedzy o Społeczeństwie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy w dniach 21-22 marca 1989 roku /
 13. Problemy konserwacji i renowacji zbiorów bibliotecznych /
 14. Rola Wielkopolski w dziejach narodu polskiego : praca zbiorowa /
 15. Ruch socjalistyczny w Poznańskiem : 1872-1890 / Kubiak, Stanisław
 16. Studia z historii powstania wielkopolskiego 1918/1919 : praca zbiorowa / Grygier, Tadeusz
 17. Uwagi o niektórych założeniach do skryptu: Podstawy informacji naukowej / Kubiak, Stanisław
 18. Wysiedlenie i poniewierka : 1939-1945 : wspomnienia Polaków wysiedlonych przez okupanta hitlerowskiego z ziem polskich "wcielonych" do Rzeszy /
 19. Wysiedlenie i poniewierka : wspomnienia Polaków wysiedlonych przez okupanta hitlerowskiego z ziem polskich "wcielonych" do Rzeszy 1939-1945 /
 20. Z literą "P" : Polacy na robotach przymusowych w hitlerowskiej Rzeszy 1939-1945 : wspomnienia /