KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Nawrot, Wioletta. ( w 6 rekordach )


  1. Kp. Przyszłość warszawskiej giełdy papierów wartościowych / [aut. Jarosław Deryło, Wioletta Nawrot, Wiesław Rozłucki]. - Warszawa, 2003.
  1. Nawrot, Wioletta.
  1. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie : jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej / Nawrot, Wioletta.
  2. Exchange-Traded Funds (ETF) : nowe produkty na rynku funduszy inwestycyjnych / Nawrot, Wioletta.
  3. Finansowanie firm na rynkach zagranicznych / Nawrot, Wioletta.
  4. Globalny kryzys finansowy XXI wieku : przyczyny, przebieg, skutki, prognozy / Nawrot, Wioletta.
  5. Rynek kapitałowy i jego rozwój / Nawrot, Wioletta.
  6. Udziałowe papiery wartościowe na rynkach międzynarodowych / Nawrot, Wioletta.