KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Goclon, Jacek Arkadiusz (1951- ). ( w 2 rekordach )


  1. Goclon, Jacek.
  1. Kp. Organizacja władz administracji terytorialnej i sądownictwa w "Polsce na królu pruskim zdobytej" / Jacek Arkadiusz Goclon. - Opole, 1995.
  2. Kalem.'95
  3. Kp. Umowa między Polską a Czechosłowacją zawarta 13 VI 1958 r. w sprawie ostatecznego wytyczenia granicy państwowej - przesądzająca los Zaolzia / Jacek Goclon. - Opole, 1998.
  1. Goclon, Jacek Arkadiusz (1951- ).
  1. Organizacja władz administracji terytorialnej i sądownictwa w "Polsce na królu pruskim zdobytej" / Goclon, Jacek Arkadiusz
  2. W obronie Europy : wojna z bolszewicką Rosją w 1920 roku / Goclon, Jacek Arkadiusz