KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Bartkowiak, Barbara. ( w 4 rekordach )


  1. Kp. Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw / Barbara Bartkowiak, Stanisław Flejterski, Przemysław Pluskota. - Warszawa, 2006.
  1. Bartkowiak, Barbara.
  1. Bankowość na Pomorzu Zachodnim 1989-2009 /
  2. Co z tą pracą ? : Pomorze Zachodnie w perspektywie interdyscyplinarnej i międzynarodowej /
  3. Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw / Bartkowiak, Barbara.
  4. Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Bartkowiak, Barbara.