KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szluz, Beata. ( w 6 rekordach )


  1. Kp. Jakie państwo? / red. Andrzej Cypryś, Andrzej Garbarz, Beata Szluz. - Rzeszów, 2005.
  2. http://www.univ.rzeszow.pl/instytut_pedagogiki.php?.
  1. Szluz, Beata.
  1. Koncepcje pomocy człowiekowi w teorii i praktyce /
  2. Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności /
  3. Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym intelektualnie / Szluz, Beata.
  4. Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe.
  5. Świat społeczny bezdomnych kobiet / Szluz, Beata.
  6. Zjawisko bezdomności w wybranych krajach Unii Europejskiej = The phenomenon of homelessness in selected European Union countries / Szluz, Beata.