KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Jan Paweł 1920-2005). ( w 65 rekordach )


 1. Joannes Paulus
 2. Ioann Pavel
 3. Giovanni Paolo
 4. Ìvan Pavlo
 5. Johannes Paul
 6. John Paul
 7. Jean-Paul
 8. Joan Pavel
 9. Johano Paŭlo
 10. Janez Pavel
 11. Iohannes Paulus
 12. Ivan Pavao
 13. Juan Pablo
 14. Ján Pavol
 15. Ioannis Pauli PP.
 16. Jonas Paulius
 17. Ġwanni Pawlu
 18. Ân Pavel
 19. Ioan Paul al II-lea.
 20. João Paulo
 21. Joan Pau
 22. Johannes Paulus
 23. Yohanes Paulus
 24. Jānis Pavils II.
 25. Jan Pavel
 26. János Pál
 27. Johannes Paavali
 28. Ioannes Paulus II.
 29. Baba Mtakatifu.
 30. Yohane Pauro II Sei.
 31. Johano Paŭlo la Dua.
 32. Jovan Pavle Drugi.
 33. Jovan Pavle II.
 34. Eoin Pól
 35. JP II.
 36. Jan Paweł Wielki.
 37. Ruowang Baolu ershi.
 38. Gjon Pali II.
 39. Sanctus Ioannes Paulus PP. II.
 40. Heilige Vater.
 1. LP
 2. NUC
 3. Kp. Varcare la soglia della speranza / Giovanni Paolo II con Vittorio Messori. - Milano, 1994.
 4. Kp. Mysli o zemnom / Ioann Pavel II. - Moskva, 1992.
 5. Kp. Aus der Kraft der Hoffnung leben / Johannes Paul II. - Freiburg [etc.], 1995.
 6. Kp. Le créateur du ciel et de la terre / Jean-Paul II. - Paris, 1988.
 7. Kp. Crossing the threshold of hope / by His Holiness John Paul II. - New York, 1994.
 8. BNF NA
 9. Kp. Dar i tajna / Joan Pavel II. - Veliko Tărnovo, 1997.
 10. Kp. Transpaŝi la sojlon de l'espero / Johano Paŭlo la Dua respondas al la demandoj de Vittorio Messori. - Zagnańsk ; Kielce, 2000.
 11. Kp. Poslannja Papi Ìvana Pavla II / [kierìvnik projektu Michajlo Komarnic'kij]. - L'vìv, 2001.
 12. Kp. V zarji tretjega tisočletja : apostolsko pismo / Janez Pavel II. - Ljubljana, 1995.
 13. URBS
 14. Kp. Sveti Otac Ivan Pavao II / Zoran Filipovič. - Sarajevo, 1997.
 15. Cruzando el umbral de la Esperanza / Juan Pablo II, Barcelona, cop. 1994.
 16. Kp. Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II na slávenie jubilea vo väzniciach 9. júla 2000. - Trnava, 2000.
 17. Litterae encyclicae "Centesimus annus" [...] / Ioannis Pauli PP. II. - [CittLa del Vaticano], 1991.
 18. Atmintis ir tapatybė / Jonas Paulius II. - Vilnius, 2005.
 19. Don u Mistru / Ġwanni Pawlu II. - Blata l-Bajda, cop. 1996.
 20. Paslâsinadal'haâ apostal'skaâ adgartadyâ Christifideleles Laici Svâtoga Ajda Âna Pavela II ab paklikanni i misii sveckich. - Minsk, 1988.
 21. Triptic roman / Ioan Paul al II-lea. - Bucureşti, 2003.
 22. Homem e mulher o criou / João Paulo II. - Bauru, 2005.
 23. Travessant el llindar de l'Esperança / Joan Pau II. - Barcelona, 1994.
 24. Gava och Mysterium / Johannes Paulus II. - [S. l.], dr. 1997.
 25. Kurnia dan Misteri / Yohanes Paulus II. - Jakart, 1997.
 26. Dar i Taìnstvo / Ìvan Pavlo II. - Ìvano-Frankìvs'k, 1998.
 27. Pārkāpjot cerības slieksni / Jānis Pavils II. - Rīga, 1996.
 28. Kp. Vstaňte, pojďme! / Jan Pavel II. - Kostelní Vydří, 2004.
 29. "Ne féljetek!" / II. János Pál. - Budapest, 1986.
 30. Lahja ja Salaisuus / Johannes Paavali II. - Helsinki, 2005.
 31. Homilie : spotkanie z młodzieżą, Apel Jasnogórski, Poznań, Katowice, Góra Świętej Anny, Wrocław 1983 / Joannes Paulus PP. II. - Kraków, 1983.
 32. Triptychon romanum / Ioannes Paulus II. - [S. l., ca 2003].
 33. John Paul II in Kenya : Karibu Kenya Baba Mtakatifu / Hilary Ng'weno, Pietro Caggiano. - Nairobi, 1980.
 34. Kibō no tobira wo aku / Yohane Pauro II Sei. - Tokyo, cop. 1994.
 35. Kp. La Roma triptiko / Johano Paŭlo la Dua. - Krakovo, 2006.
 36. Kp. Sećanje i identitet : razgovori na početku novog milenijum / Jovan Pavle Drugi. - Beograd, 2008.
 37. Thar Tairseach an Dóchais Isteach / An Pápa Eoin Pól II. - Baile Átha Cliath, 2002.
 38. Kp. Listy / JP II, J. Góra. - Poznań, 2011.
 39. Błogosławiony, który przyszedł w Imię Pańskie : duchowy przewodnik pielgrzyma : beatyfikacja Sługi Bożego Jana Pawła II Rzym, 1 maja 2011 roku / red. Marcin Godawa. - Kraków, 2011.
 40. Jan Paweł Wielki 1920-2005 : papież, który zmienił świat / fot. Gianni Giansanti ; teksty Valentina Alazraki ; tł. Maria Ernst. - Warszawa, 2008.
 41. Was will der Papst bei uns? / Luitpold A. Dorn. - Wien ; München, 1986.
 1. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). List do Konferencji Episkopatu Polski na 50-lecie wybuchu II wojny światowej
 2. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) podróże Austria.
 3. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Pastor bonus
 4. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) wkład do antropologii filozoficznej konferencje.
 5. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Ecclesia in Oceania
 6. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) cytaty.
 7. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Gratissimam sane
 8. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) myśl polityczna i społeczna.
 9. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) bibliografia.
 10. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) podróże wydawnictwa ilustrowane. Polska Katowice
 11. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Universi Dominici Gregis
 12. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) chronologia.
 13. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) tłumaczenia ukraińskie.
 14. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) miscellanea.
 15. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Tertio Millennio adveniente
 16. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) korespondencja.
 17. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Laborem exercens
 18. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) i ekumenizm.
 19. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Aperite portas Redemptori
 20. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Salvifici doloris
 21. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) podróże Szwajcaria.
 22. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Mulieris dignitatem
 23. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) wkład do antropologii teologicznej konferencje.
 24. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Familiaris consortio
 25. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) i rodzina.
 26. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) i sport.
 27. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) podróże relacje osobiste. Polska
 28. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) podróże źródła. Polska Szczecin
 29. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Dominicae cenae
 30. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) wpływ konferencje.
 31. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) dzieła poezja.
 1. "Pokój Tobie Polsko, ojczyzno moja" : homilie i przemówienia w czasie drugiej apostolskiej pielgrzymki do Polski / Jan Paweł
 2. Benedykt XVI : historia wyboru / Polak, Grzegorz
 3. Chronić dobro = Protect the good = Das Gute zu hüten = Preserver le bien / Jan Paweł
 4. Dives in misericordia : tekst i komentarze / Jan Paweł
 5. Druga pielgrzymka do Polski 16-23 czerwca 1983 / Jan Paweł
 6. Ducha nie gaście : Jan Paweł II w Polsce, 1-9 czerwca 1991. Jan Paweł
 7. Encyklika "Veritatis splendor" Ojca Świętego Jana Pawła II do wszystkich biskupów Kościoła katolickiego o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła. Jan Paweł
 8. Encyklika Evangelium vitae Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego. Jan Paweł
 9. Encyklika Fides et ratio Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów Kościoła katolickiego o relacjach między wiarą a rozumem / Jan Paweł
 10. Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II O pracy ludzkiej "Laborem exercens", w której zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli. Jan Paweł
 11. Encyklika Ut unum sint Ojca Świętego Jana Pawła II o działalności ekumenicznej. Jan Paweł
 12. Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II / Jan Paweł
 13. Homilie paschalne / Jan Paweł
 14. Jan Paweł II - niezwykły pontyfikat / Maliński, Mieczysław
 15. Jan Paweł II : przez politykę ku dobru / Jan Paweł
 16. Jan Paweł II na Dalekim Wschodzie 2 V 1984-11 V 1984 : homilie i przemówienia / Jan Paweł
 17. Jan Paweł II na Filipinach i w Japonii 16-26 II 1981 : przemówienia i homilie / Jan Paweł
 18. Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie / Jan Paweł
 19. Jan Paweł II o problemach pokoju : przed III podróżą Jana Pawła II do Polski. Jan Paweł
 20. Jan Paweł II w Ameryce Środkowej : 2-10 III 1983 : przemówienia i homilie / Jan Paweł
 21. Jan Paweł II w Austrii 10 IX 1983-13 IX 1983 i Szwajcarii 12 VI 1984-17 VI 1984, 15 VI 1982 : przemówienia i homilie / Jan Paweł
 22. Jan Paweł II w dialogu miłości z Kościołem wschodnim / Jan Paweł
 23. Jan Paweł II w Polsce : 31 maja 1997 - 10 czerwca 1997 : przemówienia, homilie. Jan Paweł
 24. Jan Paweł II w Polsce, 8-14 czerwca 1987 : trzecia pielgrzymka do Ojczyzny / Jan Paweł
 25. Jan Paweł II w Portugalii, Hiszpanii i Lourdes : przemówienia i homilie / Jan Paweł
 26. Jan Paweł II w Wielkiej Brytanii 28 V 1982-2 VI 1982 i Argentynie 11 VI 1982-12 VI 1982 : homilie i przemówienia / Jan Paweł
 27. Jan Paweł II wobec konfliktu zbrojnego na Bałkanach : dokumenty papieskie / Jan Paweł
 28. Jana Pawła II rozmowy z młodymi / Jan Paweł
 29. Laborem exercens : tekst i komentarze / Jan Paweł
 30. Logos i ethos : rozprawy filozoficzne /
 31. Man from a far country : a portrait of Pope John Paul II / Craig, Mary
 32. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich : Chrystus odwołuje się do "początku" / Jan Paweł
 33. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich : Chrystus odwołuje się do "serca" / Jan Paweł
 34. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich : sakrament / Jan Paweł
 35. Mother of the Redeemer = (Redemptoris Mater) : encyclical letter / Jan Paweł
 36. Mówię o Was i za Was : trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny / Jan Paweł
 37. Nasz święty Jan Paweł II : świadectwa cudów.
 38. Nauczanie społeczne : 1982. Jan Paweł
 39. Nauczanie społeczne. Jan Paweł
 40. Nauczanie społeczne. Jan Paweł
 41. Nauczanie społeczne. Jan Paweł
 42. Nauczanie społeczne. Jan Paweł
 43. Nauczanie społeczne. Jan Paweł
 44. Notes rzymski. Boniecki, Adam Edward
 45. Notes rzymski. Boniecki, Adam Edward
 46. O pokoju i wojnie / Jan Paweł
 47. O pracy ludzkiej : encyklika Laborem exercens / Jan Paweł
 48. Obecność : Karol Wojtyła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim /
 49. Odkupiciel człowieka : encyklika Redemptor hominis / Jan Paweł
 50. Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się : III podróż apostolska do Polski (8-14 VI 1987) / Jan Paweł
 51. Orędzia Papieskie na Światowy Dzień Pokoju / Paweł
 52. Pamięć i tożsamość : rozmowy na przełomie tysiącleci / Jan Paweł
 53. Pokój tobie Polsko : druga pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny : homilie i przemówienia / Jan Paweł
 54. Pokój tobie Polsko! : przemówienia Ojca Świętego podczas drugiej wizyty w Ojczyźnie 16-23 czerwca 1983 / Jan Paweł
 55. Pokój Tobie, Polsko! : druga pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny 16-23 VI 1983 / Jan Paweł
 56. Portret Jana Pawła II / Frossard, André
 57. Posynodalna adhortacja apostolska "Christifideles laici" Ojca Świętego Jana Pawła II o powołaniu i misji świeckich w kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II. Jan Paweł
 58. Przyszłość idzie przez rodzinę : z nauczania Ojca Świętego o miłości, małżeństwie, rodzinie / Jan Paweł
 59. Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II : antologia wypowiedzi / Jan Paweł
 60. Trzecia pielgrzymka do Polski, 8-14 czerwca 1987 / Jan Paweł
 61. Twarze i maski przy ołtarzu / Świerkowski, Ryszard
 62. Vita consecrata : adhortacja : tekst i komentarze / Jan Paweł
 63. Wiara i kultura : dokumenty, przemówienia, homilie / Jan Paweł
 64. Wielkie doświadczenie Kościoła w Azji i Oceanii : 21 podróż apostolska : Korea, Papua Nowa Gwinea, Wyspy Salomona, Tajlandia 2-11 maja 1984 / Jan Paweł
 65. Życie jest nam dane i zadane : z ks. abp. Zygmuntem Kamińskim rozmawia Maciej Drzonek. Kamiński, Zygmunt