KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Bojarski, Marek (1946- ). ( w 50 rekordach )


 1. Od autora
 2. Pozakodeksowe przepisy karne z komentarzem / Marek Bojarski, Wojciech Radecki. - Warszawa, 1992.
 3. INP'92/93
 4. PB'95
 1. Bojarski, Marek (1946- ).
 2. Bojarski, Marek (1946- ). Kompendia prawne
 1. Dozwolone ryzyko gospodarcze w polskim prawie karnym / Bojarski, Marek
 2. Kodeks karny : komentarz /
 3. Kodeks karny : komentarz /
 4. Kodeks karny : komentarz /
 5. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia z komentarzem / Bojarski, Marek
 6. Kodeks wykroczeń : komentarz / Bojarski, Marek
 7. Kodeks wykroczeń : komentarz / Bojarski, Marek
 8. Kodeks wykroczeń : komentarz / Bojarski, Marek
 9. Kodeks wykroczeń : komentarz / Bojarski, Marek
 10. Kodeks wykroczeń : komentarz / Bojarski, Marek
 11. Kodeks wykroczeń : komentarz / Bojarski, Marek
 12. Kodeks wykroczeń : zmiany wprowadzone z dniem 1.9.1998 r. : komentarz / Bojarski, Marek
 13. Kodeks wykroczeń z komentarzem / Bojarski, Marek
 14. Kodeks wykroczeń z komentarzem / Bojarski, Marek
 15. Kompendium dla policjanta : naruszenia porządku, zagrożenia w ruchu drogowym, niszczenie mienia, zagrożenia środowiska : interpretacja przepisów, reakcja na przestępstwa i wykroczenia / Bojarski, Marek
 16. Kompendium dla samorządu terytorialnego : ochrona prawna drzew i krzewów : stosowanie środków administracyjnych, inicjowanie ścigania karnego / Bojarski, Marek
 17. Kompendium dla straży gminnych (miejskich) - suplement ; Ustawa o strażach gminnych z komentarzem, zmiany stanu prawnego / Bojarski, Marek
 18. Kompendium dla straży gminnych (miejskich) - wykroczenia : interpretacja przepisów, postępowanie mandatowe, czynności sprawdzające, wnioski o ukaranie, oskarżanie przed Kolegium / Bojarski, Marek
 19. Kompendium dla Straży Leśnej : przestępstwa i wykroczenia leśne, organizacja i kompetencje Straży Leśnej, interpretacja przepisów, prowadzenie postępowania karnego i w sprawach o wykroczenia / Bojarski, Marek
 20. Oceny prawne obszarów stycznych wykroczeń i przestępstw / Bojarski, Marek
 21. Podstawy materialnego i procesowego prawa o wykroczeniach / Bojarski, Marek
 22. Podstawy materialnego i procesowego prawa o wykroczeniach / Bojarski, Marek
 23. Podstawy materialnego i procesowego prawa o wykroczeniach / Bojarski, Marek
 24. Pozakodeksowe prawo karne : komentarz. Bojarski, Marek
 25. Pozakodeksowe prawo karne : komentarz. Bojarski, Marek
 26. Pozakodeksowe prawo karne : komentarz. Bojarski, Marek
 27. Pozakodeksowe prawo karne : suplement do tomów 1 i 2 / Bojarski, Marek
 28. Pozakodeksowe prawo karne z komentarzem / Bojarski, Marek
 29. Pozakodeksowe przepisy karne z komentarzem : aktualne / Bojarski, Marek
 30. Pozakodeksowe przepisy o wykroczeniach z komentarzem / Bojarski, Marek
 31. Prawo karne materialne : część ogólna i szczególna / Bojarski, Marek
 32. Prawo karne materialne : część ogólna i szczególna / Bojarski, Marek
 33. Prawo karne materialne : część ogólna i szczególna / Bojarski, Marek
 34. Prawo karne materialne : część ogólna i szczególna / Bojarski, Marek
 35. Prawo karne materialne : część ogólna i szczególna / Bojarski, Marek
 36. Prawo karne materialne : część ogólna i szczególna / Bojarski, Marek
 37. Prawo karne materialne : część ogólna i szczególna /
 38. Problemy kwalifikacji prawnej wykroczeń : wybrane zagadnienia / Bojarski, Marek
 39. Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej : księga jubileuszowa Profesor Zofii Sienkiewicz /
 40. Przestępstwa i wykroczenia gospodarcze : zbiór podstawowych przepisów z komentarzem / Bojarski, Marek
 41. Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym /
 42. Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym /
 43. Przestępstwo niegospodarności jako problem polityki kryminalnej / Bojarski, Marek
 44. Przewodnik po pozakodeksowym prawie karnym / Bojarski, Marek
 45. Przewodnik po pozakodeksowym prawie wykroczeń / Bojarski, Marek
 46. Szczególne dziedziny prawa karnego : prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe / Bojarski, Marek
 47. Szczególne dziedziny prawa karnego : prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe / Bojarski, Marek
 48. Szczególne dziedziny prawa karnego : prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe / Bojarski, Marek
 49. Tendencje zmian prawa karnego i prawa o wykroczeniach w Polsce i Czecho-Słowacji /
 50. Współczesne problemy nauk penalnych : zagadnienia wybrane /
 51. Zarys polskiego prawa o wykroczeniach / Bojarski, Marek