KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Bartkowiak, Ryszard. ( w 8 rekordach )


  1. Kp. Podstawy ekonomii / Bogusław Czarny. - Warszawa, 1998.
  1. Bartkowiak, Ryszard.
  1. Ekonomia rozwoju / Bartkowiak, Ryszard.
  2. Ekonomiczne i finansowe uwarunkowania procesów w gospodarce /
  3. Granice wzrostu gospodarczego a rozwój ekonomii : wybrane zagadnienia ekonomii neoklasycznej i ekonomii rozwoju / Bartkowiak, Ryszard.
  4. Historia myśli ekonomicznej / Bartkowiak, Ryszard.
  5. Historia myśli ekonomicznej / Bartkowiak, Ryszard.
  6. Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych /
  7. Społeczna granica wzrostu gospodarczego : przyczynek do ekonomii szczęścia /
  8. Zarządzanie - uwarunkowania i procesy /