KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Radziewicz-Winnicki, Andrzej (1945- ). ( w 28 rekordach )


 1. Winnicki, Andrzej Radziewicz-.
 1. INP'90
 2. KjKKat.'93
 1. Radziewicz-Winnicki, Andrzej (1945- ).
 1. Aksjologiczne konteksty edukacji szkolnej i pozaszkolnej : monografia poświęcona pamięci Prof. zw. dr hab. Wojciecha Pasterniaka /
 2. Auxilium Sociale = Wsparcie Społeczne /
 3. Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin /
 4. Educational democratization of extramural areas : the case of Poland / Radziewicz-Winnicki, Andrzej
 5. Essays in social pedagogy / Radziewicz-Winnicki, Andrzej
 6. Identyfikacja z zawodem, grupą roboczą i zakładem pracy : (studium pedagogiczno-społeczne) / Radziewicz-Winnicki, Andrzej
 7. Metody badań w naukach społecznych : (skrypt-przewodnik dla studentów pedagogiki wszystkich lat) / Maszczyk, Danuta.
 8. Młodzież w górnośląskim regionie przemysłowym : studia i badania /
 9. Modernizacja niedostrzeganych obszarów rodzimej edukacji : [tom szkiców] / Radziewicz-Winnicki, Andrzej
 10. Modernizacja niedostrzeganych obszarów rodzimej edukacji / Radziewicz-Winnicki, Andrzej
 11. Nauczyciel w procesie przemian /
 12. Nauki społeczne wobec zmiany - alternatywa scalania : (inspiracje dla współczesnej pedagogiki) /
 13. Pedagog i pedagogika w przemyśle / Radziewicz-Winnicki, Andrzej
 14. Pedagog w przemysłowym zakładzie pracy : (z badań nad funkcjonowaniem pedagogów i nauczycieli zatrudnionych w przemyśle uspołecznionym i w spółdzielczości) / Radziewicz-Winnicki, Andrzej
 15. Pedagogiczne i socjologiczne problemy płynności załogi w zakładzie przemysłowym / Radziewicz-Winnicki, Andrzej
 16. Pedagogika a socjologia wychowania : (szkice socjopedagogiczne) /
 17. Pedagogika społeczna u schyłku XX wieku : (zagadnienia wybrane) : praca zbiorowa wraz z wyborem tekstów /
 18. Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności / Radziewicz-Winnicki, Andrzej
 19. Pedagogika społeczna w perspektywie przemian gospodarczych /
 20. Problemy i tendencje rozwojowe we współczesnej pedagogice społecznej w Polsce : praca zbiorowa /
 21. Problemy społeczno-wychowawcze w środowisku młodzieży /
 22. Ryzyko transformacyjne nowego ładu społeczno-edukacyjnego : (wypisy wybranych tekstów z pedagogiki społecznej, socjologii wychowania oraz socjologii transformacji z lat 1989-2003) / Radziewicz-Winnicki, Andrzej
 23. Społeczeństwo w trakcie zmiany : [rozważania z zakresu pedagogiki społecznej i socjologii transformacji] / Radziewicz-Winnicki, Andrzej
 24. Społeczeństwo w trakcie zmiany / Radziewicz-Winnicki, Andrzej
 25. Studenci a liberalny system wartości w Polsce i Danii / Bielska, Ewa
 26. Teacher strategies : a review and critique of chosen conceptions /
 27. W poszukiwaniu homo oeconomicus : szkice polemiczne o wychowaniu / Radziewicz-Winnicki, Andrzej
 28. Współcześni socjologowie o wychowaniu : (zarys wybranych koncepcji) /