KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Frąckiewicz, Lucyna (1926-2009). ( w 43 rekordach )


 1. Frackiewicz, L.
 1. INP'90
 2. Środowisko zamieszkania a niepełnosprawni / pod red. L. Frąckiewicz. - Warszawa, 1994.
 3. Złota księga nauki polskiej 1999. - Gliwice, 1999.
 4. Gazeta Wyborcza Stołeczna, 9.06.2009
 5. Niepełnosprawni w środowisku społecznym : praca zbiorowa / pod redakcją Lucyny Frąckiewicz. - Katowice, 1999.
 6. pl.wikipedia, 02.02.21
 1. Frąckiewicz, Lucyna (1926-2009).
 2. Frąckiewicz, Lucyna (1926-2009) bibliografia.
 1. Alkoholizm w środowisku pracy /
 2. Bezpieczeństwo socjalne : praca zbiorowa /
 3. Człowiek, praca, społeczeństwo : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Ustroń Wielkopolski, 13-16 czerwca 1992 /
 4. Czynniki warunkujące stan zdrowia ludności /
 5. Demograficzno-społeczne uwarunkowania ochrony zdrowia i opieki społecznej /
 6. Dzieło Lucyny Frąckiewicz inspiracją dla współczesnej polityki społecznej /
 7. Edukacja osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa /
 8. Inwalidztwo jako problem polityki społecznej /
 9. Kapitał społeczny : praca zbiorowa /
 10. Karta praw człowieka starego / Frąckiewicz, Lucyna
 11. Konsumpcja społeczna / Frąckiewicz, Lucyna
 12. Metody pomiaru zjawisk społecznych w skali makro- i mikroregionalnej : praca zbiorowa /
 13. Niepełnosprawni a praca : praca zbiorowa /
 14. Nowoczesny model pomocy społecznej : (badania własne) : praca zbiorowa /
 15. Ochrona zdrowia jako problem konsumpcji społecznej : praca zbiorowa / Frąckiewicz, Lucyna
 16. Ochrona zdrowia w Polsce : praca zbiorowa /
 17. Organizacja i finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych : materiały z ogólnopolskich konferencji naukowych : Bystra Śląska, 6-7 grudnia 1994, 6-8 grudnia 1995 /
 18. Polityczne i społeczne problemy gminy /
 19. Polityka ochrony zdrowia : synteza / Frąckiewicz, Lucyna
 20. Polityka ochrony zdrowia / Frąckiewicz, Lucyna
 21. Polityka społeczna : podstawowe pojęcia i wybrane zagadnienia : (skrypt dla studentów II roku nauk politycznych) /
 22. Polityka społeczna /
 23. Polska a Europa : procesy demograficzne u progu XXI wieku : przeobrażenia społeczno-demograficzne i ich konsekwencje dla województwa śląskiego : praca zbiorowa.
 24. Problemy polskiej wsi na przełomie wieków : praca zbiorowa /
 25. Problemy pracy i zabezpieczenia społecznego ludzi starszych : praca zbiorowa /
 26. Profilaktyka zdrowotna jako problem konsumpcji zbiorowej : praca zbiorowa /
 27. Przestrzenne rozmieszczenie kwestii społecznych / Frąckiewicz, Lucyna
 28. Regionalne uwarunkowania polityki społecznej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Ustronie Wielkopolskie 28-31 maja 1995 /
 29. Rodzina współczesna : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Ustronie Wielkopolskie, 29 maja - 1 czerwca 1994 /
 30. Sfery niedostatku / Frąckiewicz, Lucyna
 31. Społeczny obraz Śląska na przełomie wieków : praca zbiorowa /
 32. Starzy robotnicy na Śląsku / Frąckiewicz, Lucyna
 33. Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce : księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz : praca zbiorowa /
 34. Ubóstwo jako problem polityki społecznej : materialy z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Ustroń Wielkopolski, 13-16 czerwca 1993 /
 35. Warunki życia i bytu mieszkańców aglomeracji górnośląskiej /
 36. Współczesna polityka społeczna Polski na tle Unii Europejskiej : praca zbiorowa /
 37. Wykluczenie społeczne : praca zbiorowa /
 38. Wykluczenie, rewitalizacja, spójność społeczna : praca zbiorowa /
 39. Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa /
 40. Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa /
 41. Zakład pracy jako podmiot polityki społecznej /
 42. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu : praca zbiorowa /
 43. Zdrowie i jego ochrona /