KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Wiśniewski, Bernard ( w 16 rekordach )


 1. Wiśniewski, B.
 1. Resort spraw wewnętrznych i administracji w systemie obronnym państwa : konferencja / [red. nauk. Roman Kulczycki, Bernard Wiśniewski]. - Warszawa, 2004.
 2. OPI online
 3. Ochrona przeciwpożarowa a bezpieczeństwo państwa / red. nauk. Jacek Zboina, Bernard Wiśniewski. - Józefów, 2014.
 4. Bezpieczeństwo uczestników zgromadzeń religijnych / red. nauk. B. Wiśniewski [et al.]. - Warszawa, 2016.
 1. Wiśniewski, Bernard (nauki wojskowe).
 2. Wiśniewski, Bernard.
 1. Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych /
 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki / Ścibiorek, Zbigniew
 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki / Ścibiorek, Zbigniew
 4. Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki / Ścibiorek, Zbigniew
 5. Edukacja obronna społeczeństwa : materiały z III Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną 11 października 2006 r. we współpracy z Towarzystwem Wiedzy Obronnej oraz Stowarzyszeniem "Ruch Wspólnot Obronnych" /
 6. Kryzys i zarządzanie / Prońko, Jarosław.
 7. Od nauk wojskowych do nauk o bezpieczeństwie /
 8. Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych / Wiśniewski, Bernard
 9. Praktyczne aspekty badań bezpieczeństwa / Wiśniewski, Bernard
 10. Rola środków masowego przekazu w przeciwdziałaniu terroryzmowi i w walce z nim /
 11. System bezpieczeństwa państwa : konteksty teoretyczne i praktyczne / Wiśniewski, Bernard
 12. Współpraca cywilno-wojskowa w zarządzaniu kryzysowym : seminarium naukowe /
 13. Współpraca służb porządku publicznego z administracją rządową i samorządową : praca zbiorowa /
 14. Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych / Guła, Przemysław.
 15. Zarządzanie kryzysowe : teoria, praktyka, konteksty, badania /
 16. Zasadnicze problemy prawno-organizacyjne bezpieczeństwa masowych imprez sportowych / Wiśniewski, Bernard