Hertz, Zofia (1911-2003). ( w 3 rekordach )

Details

Tropy:
Źródło:
  1. Była raz Kultura... : rozmowy z Zofią Hertz / Iza Chruślińska. - Warszawa, 1994.
  2. Autobiografia na cztery ręce / Jerzy Giedroyc. - Warszawa, 1996.
  3. "Rzeczpospolita", 21.06.2003.
Rekordy KHW:
  1. Hertz, Zofia (1911-2003).
  2. Hertz, Zofia (1911-2003) rozmowy.
  3. Hertz, Zofia (1911-2003) korespondencja.
Opisy bibliograficzne:
  1. Agonia reżymu w ZSSR / Garder, Michel
  2. Agonia reżymu w ZSSR / Garder, Michel
  3. Była raz Kultura... : rozmowy z Zofią Hertz / Hertz, Zofia