KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Krukowski, Józef (1936- ). ( w 21 rekordach )


 1. Krukowski, J.
 2. Krukowsky, Josef.
 1. INP
 2. Kompetencje Papieskiej Rady do Spraw Interpretacji Tekstów Prawnych / Józef Krukowski. - Kraków, 1994.
 3. Duch'94
 4. Religia i etyka w edukacji publicznej / red. nauk. Józef Krukowski, Paweł Sobczyk, Michał Poniatowski. - Warszawa, 2014.
 5. The catholic Church in the presence of the communist regime in Poland / J. Krukowski. - Salamanca, 1990.
 6. Concordato fra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia : conseguenze della stipulazione del concordato per il diritto polacco / Josef Krukowsky. - Milano, 1999.
 1. Krukowski, Józef (1936- ).
 1. Ecclesia et status : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej profesora Józefa Krukowskiego /
 2. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Krukowski, Józef
 3. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego.
 4. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego.
 5. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Erlebach, Grzegorz
 6. Konkordat polski : znaczenie i realizacja / Krukowski, Józef
 7. Kościół i państwo : podstawy relacji prawnych / Krukowski, Józef
 8. Kultura i prawo : materiały I Międzynarodowej Konferencji na temat Podstawy jedności europejskiej, Lublin, 23-25 września 1998 /
 9. Kultura i prawo : materiały II Międzynarodowej Konferencji na temat "Wolność mediów", Lublin, 18-19 maja 2000 /
 10. Kultura i prawo : materiały III Międzynarodowej Konferencji na temat "Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej", Warszawa, 2-4 września 2002 /
 11. Kultura i prawo : materiały IV Międzynarodowej Konferencji na temat Religia i wolność religijna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie integracji europejskiej, Lublin, 1-2 września 2003 /
 12. Nauczanie religii w szkole w państwie demokratycznym : praca zbiorowa /
 13. Ocena projektu Konstytucji RP Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego : materiały z sympozjum, Lublin, 16 XII 1995 /
 14. Ochrona funkcji wychowawczej rodziny /
 15. Polskie prawo wyznaniowe / Krukowski, Józef
 16. Polskie prawo wyznaniowe / Krukowski, Józef
 17. Polskie prawo wyznaniowe / Krukowski, Józef
 18. Polskie prawo wyznaniowe / Krukowski, Józef
 19. Systemy finansowania instytucji kościelnych w Europie : materiały miedzynarodowej konferencji, Sandomierz, 13-14 września 1999 r. /
 20. Wstęp do nauki o państwie i prawie / Krukowski, Józef
 21. Wstęp do nauki o państwie i prawie / Krukowski, Józef