KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Buk, Halina. ( w 21 rekordach )


 1. Buk, H.
 1. INP'92/93
 2. Gospodarowanie kapitałem w firmie / [oprac. H. Buk, B. Woźniak-Sobczak, B. Izydorczyk]. - Katowice, 1994.
 1. Buk, Halina.
 1. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw przemysłowych / Buk, Halina.
 2. Efektywność ekonomiczna procesów reprodukcji środków trwałych w przemyśle / Buk, Halina.
 3. Finanse publiczne, korporacyjne i prywatne w warunkach niepewności /
 4. Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych : zarządzanie finansami a efektywność ekonomiczna / Rak, Jan.
 5. Gospodarowanie kapitałem w firmie : praca zbiorowa / Buk, Halina.
 6. Informacja sprawozdawcza o jednostkach powiązanych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości : praca zbiorowa /
 7. Kierunki harmonizacji polskiej rachunkowości z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej /
 8. Konsolidacja sprawozdań finansowych : praca zbiorowa /
 9. Krajowe i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej / Buk, Halina.
 10. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości : praca zbiorowa.
 11. Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce /
 12. Międzynarodowe standardy rachunkowości.
 13. Nowoczesne zarządzanie finansami : planowanie i kontrola / Buk, Halina.
 14. Projekcja sprawozdań finansowych w ramach planowania finansowego : praca zbiorowa /
 15. Przekształcenia i restrukturyzacja przedsiębiorstw w sprawozdawczości finansowej : praca zbiorowa. Buk, Halina.
 16. Przekształcenia i restrukturyzacja przedsiębiorstw w sprawozdawczości finansowej : praca zbiorowa.
 17. Racjonalizacja działalności gospodarczej przedsiębiorstw przemysłowych : Resortowy Program Badań Podstawowych RP. III. 42 : synteza. Buk, Halina.
 18. Transformacja polskiej rachunkowości na tle rozwoju rachunkowości międzynarodowej /
 19. Wycena zasobów gospodarczych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej /
 20. Zestawienie zmian w kapitale własnym według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości : praca zbiorowa /
 21. Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości : księga pamiątkowa wydana z okazji 60-lecia obecności prof. zw. dra hab. Zbigniewa Messnera w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach : praca zbiorowa /