KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Fras, Janina. ( w 9 rekordach )


 1. UWr.'93
 2. Kp. Teoria i praktyka propagandy / Bogusława Dobek-Ostrowska, Janina Fras i Beata Ociepka. - Wrocław, 1997.
 3. Kp. Przesiedlenie ludności polskiej z kresów wschodnich do Polski : 1944-1947 / wybór, oprac. i red. dokumentów Stanisław Ciesielski. - Warszawa, 1999.
 4. Janina Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Journalistic language method, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999, s. 180 / Wojcieech Koziński // Studia Medioznawcze. - Nr 2 (7)/2002, strony 172-173.
 5. OPI online
 1. Fras, Janina.
 1. Dziennikarski warsztat językowy / Fras, Janina.
 2. Komunikacja polityczna : wybrane zagadnienia gatunków i języka wypowiedzi / Fras, Janina.
 3. Media, kultura i ekonomia : krytyczne pytania : antologia tekstów / Murdock, Graham.
 4. Przesiedlenie ludności polskiej z Kresów Wschodnich do Polski : 1944-1947 /
 5. Studia nad komunikacją popularną międzykulturową, sieciową i edukacyjną /
 6. Studia nad komunikowaniem politycznym /
 7. Studia nad mediami i komunikowaniem masowym : teoria, rynek, społeczeństwo /
 8. Teoria i praktyka propagandy / Dobek-Ostrowska, Bogusława
 9. Teoria i praktyka propagandy / Dobek-Ostrowska, Bogusława