KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Półtorak, Nina. ( w 7 rekordach )


  1. Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w prawie Wspólnot Europejskich / Nina Półtorak. - Kraków, 2002.
  1. Półtorak, Nina.
  2. Półtorak, Nina. (pol.) Ochrona uprawnień wynikających z prawa Unii Europejskiej w postępowaniach krajowych
  1. Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu : wyzwania dla systemów prawnych Unii Europejskiej i państw członkowskich /
  2. Ochrona uprawnień wynikających z prawa Unii Europejskiej w postępowaniach krajowych / Półtorak, Nina.
  3. Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w prawie Wspólnot Europejskich / Półtorak, Nina.
  4. Prawo Unii Europejskiej /
  5. Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich /
  6. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
  7. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską.