KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kubiak-Szymborska, Ewa. ( w 3 rekordach )


  1. Szymborska, Ewa Kubiak.
  2. Kubiak-Jurecka, Ewa.
  3. Jurecka, Ewa Kubiak-.
  1. Podmiotowość w wychowaniu miedzy ideą a realnością / red. Ewa Kubiak-Szymborska. - Bydgoszcz, 1999.
  2. Wybrane zagadnienia edukacji nauczycielskiej / pod red. Ewy Kubiak-Jureckiej. - Bydgoszcz, 1999.
  1. Kubiak-Szymborska, Ewa.
  1. O wychowawcach i wychowaniu : perspektywa myślenia pedagogicznego /
  2. Podmiotowość młodzieży akademickiej : studium statusu podmiotowego studentów okresu transformacji / Kubiak-Szymborska, Ewa.
  3. Podstawowe problemy teorii wychowania : kontekst współczesnych przemian / Kubiak-Szymborska, Ewa.