KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Stankiewicz, Janina ( w 1 rekordach )


  1. Kp. Wstęp do socjologicznej teorii innowacji technicznych / Janina Stankiewicz. - Zielona Góra, 1991.
  2. OPI online
  3. Kp. Gospodarka wobec wyzwań globalnych : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem / red. nauk. Janina Stankiewicz. - Zielona Góra, 2003.
  4. Profesor Janina Stankiewicz : jubileusz : 45 lat pracy naukowo-dydaktycznej / [zesp. red.: Hanna Bortnowska et al.]. - Zielona Góra, 2014.
  1. Stankiewicz, Janina (1948- ).
  2. Stankiewicz, Janina (organizacja i zarządzanie).
  1. Odmiany grupowego życia młodzieży miejskiej : socjologiczne studium nad stowarzyszeniowymi, zrzeszeniowymi i instytucjonalnymi formami skupienia młodzieży w lokalnej zbiorowości / Stankiewicz, Janina