KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Gewert, Marian. ( w 15 rekordach )


 1. Kp. Matematyka : materiały pomocnicze kursu przygotowawczego do egzaminów wstepnych na studia dzienne w Politechnice Wrocławskiej / oprac. Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. - Wrocław, 1991.
 1. Gewert, Marian.
 1. Algebra liniowa 1 : kolokwia i egzaminy / Gewert, Marian.
 2. Analiza matematyczna 1 : definicje, twierdzenia, wzory / Gewert, Marian.
 3. Analiza matematyczna 1 : definicje, twierdzenia, wzory / Gewert, Marian.
 4. Analiza matematyczna 1 : definicje, twierdzenia, wzory / Gewert, Marian.
 5. Analiza matematyczna 1 : kolokwia i egzaminy / Gewert, Marian.
 6. Analiza matematyczna 1 : kolokwia i egzaminy / Gewert, Marian.
 7. Analiza matematyczna 1 : przykłady i zadania / Gewert, Marian.
 8. Analiza matematyczna 1 : przykłady i zadania / Gewert, Marian.
 9. Analiza matematyczna 1 : przykłady i zadania / Gewert, Marian.
 10. Analiza matematyczna 2 : definicje, twierdzenia, wzory / Gewert, Marian.
 11. Analiza matematyczna 2 : definicje, twierdzenia, wzory / Gewert, Marian.
 12. Analiza matematyczna 2 : kolokwia i egzaminy / Gewert, Marian.
 13. Analiza matematyczna 2 : przykłady i zadania / Gewert, Marian.
 14. Elementy analizy wektorowej : teoria, przykłady, zadania / Gewert, Marian.
 15. Równania różniczkowe zwyczajne : teoria, przykłady, zadania / Gewert, Marian.