KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Florek, Ludwik. ( w 44 rekordach )


 1. Prawo Wspólnot Europejskich w zakresie zatrudnienia i stosunków pracy / Ludwik Florek. - Warszawa, 1993.
 1. Florek, Ludwik bibliografia.
 2. Florek, Ludwik.
 1. Czas pracy /
 2. Europejskie prawo pracy / Florek, Ludwik.
 3. Europejskie prawo pracy /
 4. Europejskie prawo pracy / Florek, Ludwik.
 5. Indywidualne a zbiorowe prawo pracy /
 6. Kodeks pracy : komentarz / Dzienisiuk, Dorota.
 7. Kodeks pracy /
 8. Kodeks pracy /
 9. Kodeks pracy i inne akty prawne : teksty jednolite /
 10. Kodeks pracy i inne teksty prawne : teksty jednolite /
 11. Międzynarodowe prawo pracy / Florek, Ludwik.
 12. Ochrona praw i interesów pracownika / Florek, Ludwik.
 13. Powszechne a szczególne prawo pracy /
 14. Prawna ochrona pracowników / Florek, Ludwik.
 15. Prawo pracy : orzecznictwo /
 16. Prawo pracy : orzecznictwo /
 17. Prawo pracy / Florek, Ludwik.
 18. Prawo pracy / Florek, Ludwik.
 19. Prawo pracy / Florek, Ludwik.
 20. Prawo pracy / Florek, Ludwik.
 21. Prawo pracy / Florek, Ludwik.
 22. Prawo pracy / Florek, Ludwik.
 23. Prawo pracy / Florek, Ludwik.
 24. Prawo pracy / Florek, Ludwik.
 25. Prawo pracy / Florek, Ludwik.
 26. Prawo pracy / Florek, Ludwik.
 27. Prawo pracy / Florek, Ludwik.
 28. Prawo pracy / Florek, Ludwik.
 29. Prawo pracy / Florek, Ludwik.
 30. Prawo pracy / Florek, Ludwik.
 31. Prawo pracy / Florek, Ludwik.
 32. Prawo pracy / Florek, Ludwik.
 33. Prawo pracy / Florek, Ludwik.
 34. Prawo pracy a bezrobocie /
 35. Prawo Wspólnot Europejskich w zakresie zatrudnienia i stosunków pracy / Florek, Ludwik.
 36. Różnorodność w jedności : studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu /
 37. Staż pracy / Florek, Ludwik.
 38. Ustawa i umowa w prawie pracy / Florek, Ludwik.
 39. Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych : XVIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa, 26-28 maja 2011 r. /
 40. Z problematyki rokowań i porozumień zbiorowych pracy / Florek, Ludwik.
 41. Zakazy wypowiedzenia umowy o pracę / Florek, Ludwik.
 42. Zbiorowe prawo pracy : orzecznictwo /
 43. Zobowiązania międzynarodowe Polski wynikające z ratyfikowanych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy / Florek, Ludwik.
 44. Zwolnienia pracowników z przyczyn dotyczących zakładów pracy : komentarz do ustawy z 28 grudnia 1989 r. / Florek, Ludwik.