KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kubacka-Jasiecka, Dorota (1943- ). ( w 8 rekordach )


 1. Jasiecka, Dorota Kubacka-.
 2. Kubacka-Sztompka, Dorota.
 3. Sztompka, Dorota Kubacka-.
 4. Sztompka, Dorota.
 1. Od autora.
 2. Próba wyjaśnienia młodzieżowych zamachów samobójczych / Maria Susułowska, Dorota Sztompka. - Warszawa, 1968.
 1. Kubacka-Jasiecka, Dorota (1943- ).
 1. Agresja i autodestrukcja z perspektywy obronno-adaptacyjnych dążeń Ja / Kubacka-Jasiecka, Dorota
 2. Funkcjonowanie społeczne osób agresywnych i samoagresywnych : studium kliniczne / Kubacka-Jasiecka, Dorota
 3. Interwencja kryzysowa : pomoc w kryzysach psychologicznych / Kubacka-Jasiecka, Dorota
 4. Kryzysy i ich przezwyciężanie : problemy interwencji i pomocy psychologicznej /
 5. Psychologiczny wymiar zdrowia, kryzysu i choroby
 6. Reflections on psychological mechanisms of trauma and posttraumatic development /
 7. Struktura "ja" a związek między agresywnością i lękiem / Kubacka-Jasiecka, Dorota
 8. Wybrane problemy zmagania się ze stresem /