KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Cieślak, Marian (1921-2010). ( w 29 rekordach )


 1. Ces'lâk, Marian.
 2. Cieslak, Marian.
 1. INP
 2. Kadry UG
 3. Sudy po semejnym delam i prestupleniâ semejnogo haraktera / Marian Ces'lâk. - Warszawa, 1980.
 4. Gazeta Wyborcza Stołeczna, 10.02.2010
 5. La preuve judiciaire dans les pays socialistes a l'epoque contemporaine / par Jan Gwiazdomorski et Marian Cieslak. - Bruxelles, 1963.
 1. Cieślak, Marian (1921-2010). Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie części ogólnej prawa karnego za rok 1977
 2. Cieślak, Marian (1921-2010). O wytycznych Sądu Najwyższego w sprawie wymiaru kary za przestępstwa zagrożone alternatywnie pozbawieniem wolności, ograniczeniem wolności lub grzywną
 3. Cieślak, Marian (1921-2010).
 4. Cieślak, Marian (1921-2010) bibliografia.
 5. Cieślak, Marian (1921-2010) konferencje.
 1. Kierunki orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie postępowania karnego : (lata 1984 - 1985) / Cieślak, Marian
 2. Kodeks karny ; Kodeks postępowania karnego ; Kodeks karny wykonawczy ; Ustawa karna skarbowa ; Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego : ze skorowidzem /
 3. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy /
 4. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy /
 5. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy /
 6. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy /
 7. Kodeks postępowania karnego Ludowej Republiki Bułgarii /
 8. Kodeks wykroczeń ; Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia ; Ustawa o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń /
 9. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Ustawa o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń /
 10. Kodeksy karne 1969-1997 /
 11. Kodeksy postępowania karnego : 1969-1997 /
 12. Nieważność orzeczeń w procesie karnym PRL / Cieślak, Marian
 13. Pisma procesowe w postępowaniu karnym : wzory i komentarz / Cieślak, Marian
 14. Pisma procesowe w postępowaniu karnym : wzory i komentarz / Cieślak, Marian
 15. Pisma procesowe w postępowaniu karnym : wzory i komentarz / Cieślak, Marian
 16. Polska procedura karna : podstawowe założenia teoretyczne / Cieślak, Marian
 17. Polska procedura karna : podstawowe założenia teoretyczne / Cieślak, Marian
 18. Polskie prawo karne : zarys systemowego ujęcia / Cieślak, Marian
 19. Polskie prawo karne : zarys systemowego ujęcia / Cieślak, Marian
 20. Polskie prawo karne : zarys systemowego ujęcia / Cieślak, Marian
 21. Postępowanie karne : zarys instytucji / Cieślak, Marian
 22. Postępowanie przygotowawcze : (węzłowe problemy na tle radzieckiego i polskiego prawa karnego procesowego) : praca zbiorowa /
 23. Problemy kodyfikacji prawa karnego : księga ku czci profesora Mariana Cieślaka /
 24. Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie części ogólnej prawa karnego za rok 1979 / Cieślak, Marian
 25. Psychiatria w procesie karnym / Cieślak, Marian
 26. Psychiatria w procesie karnym /
 27. Wstęp do nauki polskiego prawa karnego / Cieślak, Marian
 28. Zagadnienia dowodowe w procesie karnym. Cieślak, Marian
 29. Zagadnienia prawa karnego i teorii prawa : księga pamiątkowa ku czci profesora Władysława Woltera /