KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Bieniek, Gerard (1941-2011). ( w 96 rekordach )


 1. Beniek, Gerard.
 2. Bieniek, G.
 1. Kp. Przedsiębiorstwo państwowe w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego / Gerard Bieniek. - Bydgoszcz, 1992.
 2. Biographische Materialien aus der Presse Ostmitteleuropas nach 1945. - Marburg, 1998.
 3. Kp. Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych / pod red. Tadeusza Wiśniewskiego. - Warszawa, 2007.
 4. Kp. Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 3, Zobowiązania. T. 2 / Gerard Bieniek [et al.]. - Wyd. 2 rozsz. i uaktualnione wg stanu prawnego na dzień 1 września 1999 r. - Warszawa, 1999.
 5. Gazeta Wyborcza Stołeczna, 22.07.2011
 1. Bieniek, Gerard (1941-2011).
 2. Bieniek, Gerard (1941-2011). (pol.) Ustawa o własności lokali
 3. Bieniek, Gerard (1941-2011). Rozwiązywanie sporów zbiorowych
 1. Aktualne problemy funkcjonowania rad pracowniczych : materiały konferencyjne : Zielona Góra - styczeń - 1989 rok / Bar, Ludwik
 2. Aktualne problemy prawa pracy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego. Bieniek, Gerard
 3. Aport w spółce na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego /
 4. Funkcjonowanie organów samorządu załogi w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego / Bieniek, Gerard
 5. Gospodarka gruntami i nieruchomościami w świetle orzecznictwa SN i NSA /
 6. Gospodarka gruntami i wywłaszczanie nieruchomości : tekst ustawy z komentarzem, przepisy wykonawcze i związkowe / Bieniek, Gerard
 7. Gospodarka gruntami i wywłaszczenie nieruchomości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 8. Kodeks cywilny : komentarz. Bielska-Sobkowicz, Teresa
 9. Kodeks handlowy : (tekst wraz z orzecznictwem Sądu Najwyższego) /
 10. Kodeks postępowania cywilnego : komentarz do artykułów 1 - 366.
 11. Kodeks postępowania cywilnego.
 12. Kodeks pracy : komentarz /
 13. Kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze i związkowe /
 14. Kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze i związkowe /
 15. Komentarz do kodeksu cywilnego.
 16. Komentarz do kodeksu cywilnego.
 17. Komentarz do kodeksu cywilnego.
 18. Komentarz do kodeksu cywilnego.
 19. Komentarz do kodeksu cywilnego.
 20. Komentarz do kodeksu cywilnego.
 21. Komentarz do kodeksu cywilnego.
 22. Komentarz do kodeksu cywilnego.
 23. Komentarz do kodeksu cywilnego.
 24. Komentarz do kodeksu cywilnego.
 25. Komentarz do Kodeksu cywilnego.
 26. Komentarz do Kodeksu cywilnego.
 27. Komentarz do kodeksu cywilnego.
 28. Komentarz do kodeksu cywilnego.
 29. Komentarz do kodeksu cywilnego.
 30. Mienie państwowych osób prawnych na przykładzie przedsiębiorstwa państwowego : (problematyka prawna) / Bieniek, Gerard
 31. Nieruchomości : problematyka prawna / Bieniek, Gerard
 32. Nieruchomości : problematyka prawna / Bieniek, Gerard
 33. Nieruchomości : problematyka prawna / Bieniek, Gerard
 34. Nieruchomości : problematyka prawna / Bieniek, Gerard
 35. Od przedsiębiorstwa do spółki : praca zbiorowa /
 36. Odpowiedzialność cywilna za wypadki drogowe / Bieniek, Gerard
 37. Odpowiedzialność cywilna za wypadki drogowe na tle obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych / Bieniek, Gerard
 38. Odpowiedzialność materialna pracowników / Bieniek, Gerard
 39. Odpowiedzialność materialna pracowników w praktyce / Bieniek, Gerard
 40. Odpowiedzialność materialna pracowników za szkody wyrządzone pracodawcy / Bieniek, Gerard
 41. Odszkodowawcza odpowiedzialność zakładu pracy za wypadki przy pracy i choroby zawodowe / Bieniek, Gerard
 42. Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach gospodarczych. Bieniek, Gerard
 43. Podstawy prawne prywatyzacji przedsiębiorstw / Bieniek, Gerard
 44. Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych /
 45. Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego / Bieniek, Gerard
 46. Pozycja prawna członka rady pracowniczej / Bieniek, Gerard
 47. Pozycja prawna dyrektora przedsiębiorstwa państwowego : poradnik praktyczny / Bieniek, Gerard
 48. Prawo obrotu nieruchomościami /
 49. Prawo obrotu nieruchomościami /
 50. Prawo obrotu nieruchomościami /
 51. Prawo upadłościowe i układowe : poradnik praktyczny / Bieniek, Gerard
 52. Prawo związkowe z komentarzem / Bieniek, Gerard
 53. Problematyka prawna zobowiązań pieniężnych : (pojęcie, miejsce i czas spełnienia , sposoby zabezpieczenia, wygaśnięcie zobowiązań pieniężnych) / Bieniek, Gerard
 54. Problematyka uwłaszczeń w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego / Bieniek, Gerard
 55. Przedsiębiorstwa państwowe : przepisy i komentarz / Bieniek, Gerard
 56. Przedsiębiorstwo państwowe : komentarz do ustawy o przedsiębiorstwach państwowych / Bieniek, Gerard
 57. Przedsiębiorstwo państwowe : podstawy prawne ustroju i zasad działalności : zbiór przepisów /
 58. Przedsiębiorstwo państwowe w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego / Bieniek, Gerard
 59. Przedsiębiorstwo państwowe, samorząd załogi przedsiębiorstwa państwowego : teksty ustaw, komentarz, orzecznictwo i piśmiennictwo / Bieniek, Gerard
 60. Przedsiębiorstwo państwowe, samorząd załogi przedsiębiorstwa państwowego : teksty ustaw, komentarz, orzecznictwo i piśmiennictwo / Bieniek, Gerard
 61. Przedsiębiorstwo państwowe. Samorząd załogi przedsiębiorstwa państwowego : teksty ustaw, komentarz, orzecznictwo i piśmiennictwo /
 62. Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach gospodarczych / Bieniek, Gerard
 63. Przekształcanie i prywatyzacja przedsiębiorstwa : poradnik dla praktyków z komentarzami, przykładami decyzji i procedur postępowania : [praca zbiorowa] /
 64. Reforma administracji publicznej a gospodarka nieruchomościami skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego [gminy, powiatu, województwa] : problematyka prawna / Bieniek, Gerard
 65. Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego / Bieniek, Gerard
 66. Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego / Bieniek, Gerard
 67. Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego / Bieniek, Gerard
 68. Roszczenia regresowe zakładu pracy wobec pracownika / Bieniek, Gerard
 69. Rozstrzyganie sporów na tle ustaw o przedsiębiorstwach państwowych i samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego / Bieniek, Gerard
 70. Spółka cywilna : problematyka prawna / Bieniek, Gerard
 71. Spółka cywilna na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego / Bieniek, Gerard
 72. Spółki w orzecznictwie Sądu Najwyższego / Bieniek, Gerard
 73. Spółki w orzecznictwie Sądu Najwyższego / Bieniek, Gerard
 74. Stosowanie przepisów prawa cywilnego w praktyce podmiotów gospodarczych w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego / Bieniek, Gerard
 75. Stosowanie przepisów prawa pracy w świetle Orzecznictwa Sądu Najwyższego. Bieniek, Gerard
 76. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe /
 77. Umowa o pracę w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego. Bieniek, Gerard
 78. Umowa o pracę w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego. Bieniek, Gerard
 79. Ustawa o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości : komentarz, przepisy wykonawcze i związkowe / Bieniek, Gerard
 80. Ustawa o gospodarce nieruchomościami : komentarz /
 81. Ustawa o gospodarce nieruchomościami : komentarz /
 82. Ustawa o gospodarce nieruchomościami po reformie administracji publicznej : tekst ujednolicony i przepisy wykonawcze /
 83. Ustawa o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków z przepisami wykonawczymi i komentarzem / Bieniek, Gerard
 84. Ustawa o własności lokali : komentarz / Bieniek, Gerard
 85. Ustawa o związkach zawodowych : komentarz / Bieniek, Gerard
 86. Ustawa o związkach zawodowych : komentarz / Bieniek, Gerard
 87. Ustawy mieszkaniowe : (własność lokali, przekazywanie zasobów mieszkaniowych, najem lokali) : teksty ustaw z przepisami wykonawczymi i komentarzem / Bieniek, Gerard
 88. Uwłaszczenia i komunalizacja mienia w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 89. Użytkowanie wieczyste w praktyce : problematyka prawna / Bieniek, Gerard
 90. Użytkowanie wieczyste w praktyce : problematyka prawna / Bieniek, Gerard
 91. Własność lokali : komentarz / Bieniek, Gerard
 92. Wprowadzenie do edukacji prawnej nowo wybranych działaczy samorządu załogi / Bieniek, Gerard
 93. Zakładowa organizacja związkowa w procesie transformacji własnościowej przedsiębiorstw państwowych / Bieniek, Gerard
 94. Zakładowe budynki mieszkalne : (problematyka prawna) / Bieniek, Gerard
 95. Związki zawodowe ; Rozwiązywanie sporów zbiorowych : teksty ustaw z komentarzem / Bieniek, Gerard
 96. Zwrot nieruchomości wywłaszczonej : problematyka prawna /