KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Zieliński, Eugeniusz (1932- ). ( w 33 rekordach )


 1. Zieliński, E.
 1. INP'92/93
 2. Kadry UW.
 3. PB'2001 poz. 9045
 4. Kp. Harcerski Uniwersytet Społeczny. Cz. 3 / [aut. A. Janowski, L. Zaręba, E. Zieliński]. - Warszawa, 1971.
 1. Zieliński, Eugeniusz (1932- ).
 2. Zieliński, Eugeniusz (1932- ) bibliografia.
 1. Administracja rządowa i samorządowa w Polsce / Zieliński, Eugeniusz
 2. Główne problemy organizacji społeczeństwa socjalistycznego w badaniach naukowych i dydaktyce : materiały z konferencji wykładowców "Nauki o polityce" Wyższych Szkół Pedagogicznych, Cedzyna, maj 1986 r., Ameliówka, maj 1987 r. /
 3. Harcerski Uniwersytet Społeczny. Janowski, Andrzej
 4. Konstytucje azjatyckich państw socjalistycznych /
 5. Nauka o państwie i polityce / Zieliński, Eugeniusz
 6. Nauka o państwie i polityce / Zieliński, Eugeniusz
 7. Parlament Belgii / Zieliński, Eugeniusz
 8. Parlament Belgii / Zieliński, Eugeniusz
 9. Parlament Federacji Rosyjskiej / Zieliński, Eugeniusz
 10. Podstawy nauk politycznych : podręcznik akademicki : makieta /
 11. Problemy ustrojowo-polityczne Niemiec / Zieliński, Eugeniusz
 12. Przeobrażenia ustrojowe w Polsce : praca zbiorowa /
 13. Przeobrażenia ustrojowe w republikach dawnego ZSRR : praca zbiorowa /
 14. Rada Najwyższa : parlament Ukrainy / Zieliński, Eugeniusz
 15. Referendum w państwach Europy / Zieliński, Eugeniusz
 16. Rządy w państwach Europy. Zieliński, Eugeniusz
 17. Rządy w państwach Europy. Zieliński, Eugeniusz
 18. Rządy w państwach Europy. Zieliński, Eugeniusz
 19. Rządy w państwach Europy. Zieliński, Eugeniusz
 20. Samorząd terytorialny w Polsce / ZIELIŃSKI, EUGENIUSZ
 21. Skupsztina SFRJ / Zieliński, Eugeniusz
 22. Stany Generalne Królestwa Holandii / Zieliński, Eugeniusz
 23. System konstytucyjny Federacji Rosyjskiej / Zieliński, Eugeniusz
 24. System konstytucyjny Ukrainy / Zieliński, Eugeniusz
 25. System polityczny Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii / Zieliński, Eugeniusz
 26. System rad narodowych i samorządu terytorialnego w PRL / Korycki, Stefan.
 27. Systemy ustrojowe państw kapitalistycznych /
 28. Transformacja ustrojowa państw Europy Środkowej i Wschodniej : praca zbiorowa /
 29. U źródeł kryzysu / Zieliński, Eugeniusz
 30. Ustrój polityczny Socjalistycznej Republiki Wietnamu / Zieliński, Eugeniusz
 31. Ustrój polityczny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich / Zieliński, Eugeniusz
 32. Wietnam socjalistyczny - zjednoczony / Zieliński, Eugeniusz
 33. Współczesna Rosja : studium polityczno-ustrojowe / Zieliński, Eugeniusz