KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Marszał, Kazimierz (1931-2021). ( w 27 rekordach )


 1. Marszał, K.
 1. Kp. Prawo lokalowe z przepisami wykonawczymi i związkowymi. - Wyd. 2. - Stan na 1.08.1992 r. - Katowice, 1992.
 2. INP'90
 3. Kp. Ustawa prawo o ruchu drogowym / oprac. K. Marszał. - Katowice ; Dąbrowa Górnicza, 1991.
 4. pl.wikipedia, 22.06.21
 1. Marszał, Kazimierz (1931-2021).
 1. Ingerencja prokuratora w ściganie przestępstw prywatnoskargowych w polskim procesie karnym / Marszał, Kazimierz
 2. Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Prawo prywatne międzynarodowe /
 3. Kodeks postępowania karnego z przepisami wykonawczymi i ważniejszymi związkowymi /
 4. Ogólnopolska konferencja naukowa, 10-11 maj 2005 rok "Dowody w procesie karnym, nowe rozwiązania i niewykorzystane możliwości" /
 5. Ogólnopolska konferencja naukowa, 11-12 maj 2004 rok "Współczesne problemy procedury karnej" /
 6. Postępowania przed organami państwa /
 7. Prawo finansowe : zbiór przepisów.
 8. Prawo karne procesowe / Marszał, Kazimierz
 9. Proces karny / Marszał, Kazimierz
 10. Proces karny / Marszał, Kazimierz
 11. Proces karny / Marszał, Kazimierz
 12. Proces karny / Marszał, Kazimierz
 13. Proces karny / Marszał, Kazimierz
 14. Proces karny / Marszał, Kazimierz
 15. Proces karny / Koper, Radosław.
 16. Proces karny /
 17. Przebieg procesu karnego / Marszał, Kazimierz
 18. Przebieg procesu karnego. Marszał, Kazimierz
 19. Przebieg procesu karnego. Marszał, Kazimierz
 20. Przebieg procesu karnego. Marszał, Kazimierz
 21. Przebieg procesu karnego. Marszał, Kazimierz
 22. Przebieg procesu karnego. Marszał, Kazimierz
 23. Samorząd terytorialny : zbiór przepisów / Marszał, Kazimierz.
 24. Ustawy konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej : ("Mała Konstytucja", Konstytucja z 1952 r. w części pozostającej w mocy oraz ustawa konstytucyjna z dnia 22 kwietnia 1992 r.) /
 25. Zagadnienia ogólne procesu karnego : (skrypt przeznaczony dla studentów II roku prawa). Marszał, Kazimierz
 26. Zakaz reformationis in peius w nowym ustawodawstwie karnym procesowym / Marszał, Kazimierz
 27. Zakaz reformationis in peius w polskim procesie karnym / Marszał, Kazimierz