KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kocój, Henryk (1931- ). ( w 40 rekordach )


 1. INP'92/93
 2. Polacy na przełomie XX i XXI wieku. T. 6 / Antoni Lenkiewicz. - Wrocław, 2004.
 1. Kocój, Henryk (1931- ).
 2. Kocój, Henryk (1931- ). (niem.) Prusy i Niemcy wobec powstania listopadowego
 3. Kocój, Henryk (1931- ). Dyplomacja Prus, Austrii i Rosji wobec Konstytucji 3 Maja 1791 roku
 1. 100-lecie Komuny Paryskiej : wybór opracowań i źródeł : praca zbiorowa /
 2. 200 rocznica powstania kościuszkowskiego /
 3. Cztery lata nadziei : 200 rocznica Sejmu Wielkiego : praca zbiorowa /
 4. Das letzte Jahr des "Vierjährigen Reichstages" im Lichte der Korrespondenz Friedrich Wilhelms II mit dem Preußischen Gesandten Girolamo Lucchesini / Fryderyk Wilhelm
 5. Das letzte Jahr des "Vierjährigen Reichstages" im Lichte der Korrespondenz Friedrich Wilhelms II mit dem Preußischen Gesandten Girolamo Lucchesini / Fryderyk Wilhelm
 6. Der Untergang des Mai-Verfassung vom 1791. im Lichte der Korrespondenz Friedrich Wilhelms II. mit dem Preußischen Gesandten Girolamo Lucchesini / Fryderyk Wilhelm
 7. Dyplomaci francuscy o Konstytucji 3 Maja / Escorches de Saint-Croix, Marie-Louis-Henri d'.
 8. Dyplomacja pruska w przeddzień drugiego rozbioru Polski : (ostatni rok Sejmu Czteroletniego w świetle raportów dyplomatycznych posła pruskiego Hieronima Lucchesiniego) / Kocój, Henryk
 9. Elektor saski Fryderyk August III wobec Konstytucji 3 maja / Kocój, Henryk
 10. Francja a upadek Polski : polskie rachuby na pomoc Francji w czasie Sejmu Czteroletniego i Insurekcji Kościuszkowskiej / Kocój, Henryk
 11. Francja wobec powstania kościuszkowskiego w świetle relacji dyplomatów pruskich / Kocój, Henryk
 12. Karta z dziejów stosunków Polski z rewolucyjną Francją : poseł rewolucyjnej Francji w Warszawie 1791/92 / Kocój, Henryk
 13. Kościuszko i współczesna mu scena polityczna : mocarstwa europejskie wobec powstania kościuszkowskiego : zagadnienia wybrane / Kocój, Henryk
 14. Listy do Fryderyka Wilhelma II : obraz Sejmu Wielkiego w raportach pruskiego dyplomaty / Lucchesini, Girolamo
 15. Na szachownicy dziejów i międzynarodowej polityki : księga dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Brzezińskiemu /
 16. Niemcy a powstanie listopadowe : sprawy powstania listopadowego w niemieckiej opinii publicznej i w polityce pruskiej 1830-1831 : zagadnienia wybrane / Kocój, Henryk
 17. Nieznane relacje dyplomatów pruskich w przeddzień wojny Francji z Austrią i Prusami w 1792 roku / Kocój, Henryk
 18. O sukcesję saską : sprawa następstwa tronu polskiego w czasach Sejmu Czteroletniego / Kocój, Henryk
 19. Obrady Sejmu Wielkiego w świetle relacji posła austriackiego w Warszawie : raporty B. de Cachégo do kanclerza W. Kaunitza w Wiedniu [styczeń - sierpień 1792] / Caché, Benedikt de
 20. Ostatni rok Sejmu Czteroletniego w świetle listów chargé d' affaires dworu wiedeńskiego Benedykta de Cachégo : (Listy de Cachégo do Wacława Kaunitza z Warszawy od kwietnia do sierpnia 1792) / Caché, Benedikt de
 21. Österreich und der Kościuszko-Aufstand : (der Kościuszko-Aufstand im Lichte der Mitteilung des österreichischen Diplomaten de Caché : die Briefe von de Caché aus Warschau im Jahre 1794) / Caché, Benedikt de
 22. Pierwsza w Europie : 200 rocznica Konstytucji 3 maja, 1791-1991 : praca zbiorowa /
 23. Plany II rozbioru Polski w polityce Berlina : w latach 1791-1792 : Fryderyk Wilhelm II i jego dyplomacja w przeddzień II rozbioru Polski /
 24. Powstanie czy rewolucja? : w 150 rocznicę powstania listopadowego /
 25. Powstanie kościuszkowskie w świetle korespondencji posła austriackiego w Warszawie : listy B. de Cachégo do ministra spraw zagranicznych, J. A. Thuguta, w Wiedniu (styczeń-wrzesień 1794 r.) / Caché, Benedikt de
 26. Powstanie kościuszkowskie w świetle korespondencji posła pruskiego w Warszawie : listy Ludwiga Buchholtza do Fryderyka Wilhelma II (styczeń-czerwiec 1794 r.) / Buchholtz, Ludwig
 27. Powstanie kościuszkowskie w świetle korespondencji posłów pruskich z Wiednia Lucchesiniego i Caesara / Lucchesini, Girolamo
 28. Powstanie kościuszkowskie w świetle relacji z Warszawy posła austriackiego Benedykta de Cachégo do kanclerza Johanna Amadeusa Thuguta z 1794 roku / Caché, Benedikt de
 29. Powstanie listopadowe w relacjach posła pruskiego Fryderyka Schölera / Schöler, Friedrich.
 30. Preussen und der Kościuszko - Aufstand : (die Briefe des preussischen Gesandten Ludwig Buchholtz aus Warschau, Łowicz und Breslau im Jahre 1794) / Buchholtz, Ludwig
 31. Preussen und Deutschland gegenüber dem Novemberaufstand 1830-1831 / Kocój, Henryk
 32. Prusy a Konstytucja 3 Maja : (wybór z pruskich źródeł archiwalnych) / Kocój, Henryk
 33. Prusy wobec powstania listopadowego / Kocój, Henryk
 34. Relacje posła pruskiego Ludwiga Buchholtza o insurekcji kościuszkowskiej : z Warszawy, Łowicza i Wrocławia / Buchholtz, Ludwig
 35. Targowica i sejm grodzieński 1793 w relacjach posła pruskiego Ludwiga Buchholtza / Buchholtz, Ludwig
 36. Wielka Rewolucja Francuska a Polska : zarys stosunków dyplomatycznych polsko-francuskich w okresie Sejmu Wielkiego i powstania kościuszkowskiego : (problemy wybrane) / Kocój, Henryk
 37. Z dziejów Rosji i Polski w XX wieku : księga dedykowana profesorowi Richardowi Pipesowi /
 38. Z okien ambasady saskiej : Warszawa 1794 roku w świetle relacji dyplomatycznych przedstawiciela Saksonii w Polsce / Patz, Johann Jakob
 39. Zaborcy wobec Konstytucji 3 Maja / Kocój, Henryk
 40. Zwycięstwo czy klęska ? : w 190 rocznicę powstania kościuszkowskiego /