KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Eberhardt, Piotr (1935-2020). ( w 14 rekordach )


 1. Eberhardt, P.
 2. Èbèrchardt, Petr. [t]
 3. Èbèrhardt, Petr.
 4. Eberhard, Pʹotr.
 1. Polska granica wschodnia 1939-1945 / Piotr Eberhardt. - Warszawa, 1993.
 2. Polska granica wschodnia / Piotr Eberhardt. - Warszawa, 1989.
 3. Materiały do geografii przemysłu Polski / oprac. S. Misztal, P. Eberhardt, J. Dębski. - Warszawa, 1961.
 4. Kp. Geografiâ naseleniâ Rossii / Petr Èbèrhardt. - Sankt-Peterburg, 2003.
 5. PN-ISO 9
 6. OPI online
 7. Kp. Zmìni nacìnalʹnoï strukturi naselennâ Ukraïni v XX stolìttì / Pʹotr Eberhard. - Warsaw, 2006.
 8. Nekrolog z 11.09.2020, IGIZP PAN, 25.09.2020
 1. Eberhardt, Piotr (1935-2020).
 2. Eberhardt, Piotr (1935-2020). (pol.) Między Rosją a Niemcami
 3. Eberhardt, Piotr (1935-2020). (pol.) Przemiany narodowościowe na Ukrainie XX wieku
 1. Aglomeracje miejsko-przemysłowe w Polsce 1966-2000 / Leszczycki, Stanisław
 2. Geografia ludności Rosji / Eberhardt, Piotr
 3. Materiały do geografii przemysłu Polski /
 4. Między Rosją a Niemcami : przemiany narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej w XX w. / Eberhardt, Piotr
 5. Polska granica wschodnia 1939-1945 / Eberhardt, Piotr
 6. Polska ludność kresowa : rodowód, liczebność, rozmieszczenie / Eberhardt, Piotr
 7. Problematyka geopolityczna ziem polskich /
 8. Problemy polsko-ukraińskiej współpracy przygranicznej /
 9. Przemiany demograficzno-etniczne na obszarze Jugosławii w XX wieku / Eberhardt, Piotr
 10. Przemiany narodowościowe na Białorusi / Eberhardt, Piotr
 11. Przemiany narodowościowe na Ukrainie XX wieku / Eberhardt, Piotr
 12. Regiony wyludniające się w Polsce / Eberhardt, Piotr
 13. Twórcy polskiej geopolityki / Eberhardt, Piotr
 14. Węzłowe problemy współpracy przygranicznej : biuletyn poświęcony Prof. dr hab. Andrzejowi Stasiakowi z okazji 40-lecia pracy naukowej /