KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Eberhardt, Piotr (1935- ). ( w 10 rekordach )


 1. Eberhardt, P.
 2. Èbèrchardt, Petr. [t]
 3. Èbèrhardt, Petr.
 4. Eberhard, P'otr.
 1. Polska granica wschodnia 1939-1945 / Piotr Eberhardt. - Warszawa, 1993.
 2. Polska granica wschodnia / Piotr Eberhardt. - Warszawa, 1989.
 3. Materiały do geografii przemysłu Polski / oprac. S. Misztal, P. Eberhardt, J. Dębski. - Warszawa, 1961.
 4. Kp. Geografija naselenija Rossii / Petr Èbèrchardt. - Sankt-Peterburg, 2003.
 5. PN-ISO 9
 6. http://bazy.opi.org.pl/
 7. Kp. Zmìni nacìnal'noï strukturi naselennâ Ukraïni v XX stolìttì / P'otr Eberhard. - Warsaw, 2006.
 1. Eberhardt, Piotr (1935- ).
 2. Eberhardt, Piotr (1935- ). (pol.) Między Rosją a Niemcami
 1. Aglomeracje miejsko-przemysłowe w Polsce 1966-2000 / Leszczycki, Stanisław
 2. Między Rosją a Niemcami : przemiany narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej w XX w. / Eberhardt, Piotr
 3. Polska granica wschodnia 1939-1945 / Eberhardt, Piotr
 4. Problematyka geopolityczna ziem polskich /
 5. Problemy polsko-ukraińskiej współpracy przygranicznej /
 6. Przemiany demograficzno-etniczne na obszarze Jugosławii w XX wieku EBERHARDT, PIOTR
 7. Przemiany narodowościowe na Białorusi / Eberhardt, Piotr
 8. Przemiany narodowościowe na Ukrainie XX wieku / Eberhardt, Piotr
 9. Regiony wyludniające się w Polsce / Eberhardt, Piotr
 10. Twórcy polskiej geopolityki / Eberhardt, Piotr