KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Małecki, Robert (1974- ). ( w 5 rekordach )


  1. Wizjonerzy, kaznodzieje, anarchiści / Robert Małecki. - Wrocław, 2006.
  1. Małecki, Robert (1974- ).
  1. "... nie jesteśmy, czym jesteśmy, lecz czym znów stać się możemy" : koncepcja powtarzalności historii w twórczości Botho Straussa / Małecki, Robert
  2. Karły na ramionach olbrzymów? : kultura niemieckiego obszaru językowego w dialogu z tradycją.
  3. Paradygmat kat-ofiara w literaturze i sztuce europejskiej w latach 1989-2014 /
  4. Regionen der Kulturen - Kulturen der Regionen /
  5. Szanse i wyzwania współczesnych badań nad Szwajcarią /