KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Nowak, Izabela ( w 3 rekordach )


 1. Nowak, Izabela Adrianna.
 2. Novak, Izabela.
 3. Nowak, I.
 4. Novak, Izabella.
 5. Novak, I.
 1. Kp. Implicytne performatywy w jezyku rosyjskim i ich rola w konwersacji / Izabela Nowak. - Katowice, 2000.
 2. http://www.us.edu.pl/uniwersytet/ks-tel/tekst/ks-tel.php
 3. http://bazy.opi.org.pl/
 4. Privetstviâ v russkom âzyke po sravneniû s pol'skim / Izabela Novak. - Katowice, 1995.
 5. Realizaciâ illokutivnoj intencii v dialoge / I. Nowak. - Minsk, 1998.
 6. Èksplicitnost' nekotoryh performativnyh aktov / Izabella Novak. - Vilnius, 1997.
 7. Proâvlenie èkspresii v russkih i pol'skih publicističeskih reportažah / A. Zyh, I. Novak, O. Malysa. - Sankt-Peterburg, 2005.
 1. Nowak, Ewa Izabela.
 2. Nowak, Izabela (filologia rosyjska).
 1. Implicytne performatywy w języku rosyjskim i ich rola w konwersacji / Nowak, Izabela
 2. Przekaz treści z zakresu kultury w kształtowaniu kompetencji komunikacyjnej : (na podstawie nauczania języka rosyjskiego skierowanego do Polaków) / Nowak, Izabela
 3. Tradycje kulturowo-religijne prawosławia i katolicyzmu = Kul'turno-religioznye tradicii pravoslaviâ i katolicizma : materiały dydaktyczne dla studentów filologii rosyjskiej i lektoratów / Nowak, Izabela