KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Antoszewski, Andrzej (1949- ). ( w 31 rekordach )


 1. Antoszewski, A.
 1. INP'93
 2. Systemy polityczne demokracji zachodnioeuropejskich / pod red. A. Antoszewskiego i R. Herbuta. - Wrocław, 1993.
 3. BNPol online
 1. Antoszewski, Andrzej (1949- ).
 1. Demokracje zachodnioeuropejskie : analiza porównawcza /
 2. Demokracje zachodnioeuropejskie : analiza porównawcza /
 3. Demokratyzacja w III Rzeczypospolitej /
 4. Ewolucja polskiego systemu politycznego po 1989 roku w świetle komparatystycznej teorii polityki /
 5. Ewolucja życia politycznego Polski po stanie wojennym /
 6. Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia /
 7. Leksykon politologii : praca zbiorowa /
 8. Leksykon politologii wraz z aneksem : partie, parlament, wybory : praca zbiorowa /
 9. Partie i system partyjny w Polsce : pierwsza faza przejścia ku demokracji / Antoszewski, Andrzej
 10. Partie i systemy partyjne /
 11. Partie i systemy partyjne Europy Środkowej /
 12. Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków / Antoszewski, Andrzej.
 13. Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków / Antoszewski, Andrzej
 14. Partie polityczne Europy Środkowej i Wschodniej / Antoszewski, Andrzej
 15. Polityczno-ustrojowe przesłanki efektywności działania rad narodowych / Antoszewski, Andrzej
 16. Polityka w Polsce w latach 90 : wybrane problemy /
 17. Reforma polityczna : mity, nadzieja, szanse / Antoszewski, Andrzej
 18. Socjaldemokracja w Europie Zachodniej : studium porównawcze / Antoszewski, Andrzej
 19. Sposób powoływania terenowych organów administracji państwowej : (społeczno-polityczne konsekwencje) / Antoszewski, Andrzej
 20. System polityczny PRL po 13 grudnia 1981 roku : (wybrane problemy) /
 21. System polityczny RP / Antoszewski, Andrzej
 22. Systemy polityczne demokracji zachodnioeuropejskich : wstęp do analizy porównawczej /
 23. Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej : perspektywa porównawcza /
 24. Systemy polityczne współczesnego świata / Antoszewski, Andrzej
 25. Systemy polityczne współczesnej Europy / Antoszewski, Andrzej
 26. Teoria polityki /
 27. Teoria, instytucje, procesy.
 28. Transformacja w Polsce i na Ukrainie : wybrane aspekty = Transformacìâ v Pol'ŝì i v Ukraïnì : vibranì aspekti /
 29. Współczesne teorie demokracji / Antoszewski, Andrzej
 30. Wybrane problemy funkcjonowania systemu politycznego PRL w latach osiemdziesiątych /
 31. Z badań nad życiem politycznym Polski lat 1980-1981 : pierwsze wnioski i postulaty badawcze /