KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Bogaj, Andrzej (1942- ). ( w 10 rekordach )


 1. Kp. Liceum ogólnokształcące w Polsce / Andrzej Bogaj. - Warszawa, 1992.
 2. Kp. Szkoła a rynek pracy / red. nauk. Andrzej Bogaj, Stefan M. Kwiatkowski. - Warszawa, 2006.
 3. Kp. Stan i uwarunkowania osiągnięć szkolnych uczniów szkół ponadpodstawowych / Andrzej Bogaj. - Warszawa, 1989.
 4. BNPol online
 5. pl.wikipedia, 6.07.22
 1. Bogaj, Andrzej (1942- ).
 1. Edukacja w procesie przemian społecznych / Bogaj, Andrzej
 2. Kształcenie ogólne : między tradycją a ponowoczesnością / Bogaj, Andrzej
 3. Liceum ogólnokształcące w Polsce : funkcje, efektywność, kierunki przemian / Bogaj, Andrzej
 4. Pedagodzy o sobie i o pedagogice /
 5. Rozwój pedagogiki ogólnej : inspiracje i ograniczenia kulturowe oraz poznawcze : praca zbiorowa /
 6. Stan i uwarunkowania osiągnięć szkolnych uczniów szkół ponadpodstawowych : diagnoza / Bogaj, Andrzej
 7. Standardy wyposażenia i obudowy medialnej przedmiotów ogólnokształcących : gimnazjum /
 8. Standardy wyposażenia i obudowy medialnej przedmiotów ogólnokształcących : szkoła podstawowa /
 9. Szkoła a rynek pracy : podręcznik akademicki
 10. W poszukiwaniu nowych rozwiązań dydaktyczno-wychowawczych w szkolnictwie polskim i czeskim /