KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Sztompka, Piotr (1944- ). ( w 31 rekordach )


 1. Štompka, Petr.
 2. Ŝompka, P'otr.
 1. INP'93
 2. PAN
 3. Sociologiâ / Petr Štompka. - Moskva, 2005.
 4. Kp. Tri koncepcii za obŝestvenogo razvitie / P'otr Ŝompka. - [Sofiâ], 1982.
 5. Socjologia wizualna : fotografia jako metoda badawcza / Piotr Sztompka. - Warszawa, 2012.
 1. Sztompka, Piotr (1944- ). (pol.) Socjologia wizualna
 2. Sztompka, Piotr (1944- ). (pol.) Sociology of social change
 3. Sztompka, Piotr (1944- ).
 4. Sztompka, Piotr (1944- ). (pol.) Socjologia
 5. Sztompka, Piotr (1944- ) rozmowy.
 6. Sztompka, Piotr (1944- ). (ang.) Moral values and social becoming
 1. Elementy socjologii dialektycznej /
 2. Fotospołeczeństwo : antologia tekstów z socjologii wizualnej /
 3. Idea uniwersytetu : reaktywacja /
 4. Istota kultury / Kroeber, Alfred Louis
 5. Istota kultury / Kroeber, Alfred Louis
 6. Kapitał społeczny : teoria przestrzeni międzyludzkiej / Sztompka, Piotr
 7. Masters of Polish sociology /
 8. Metoda funkcjonalna w socjologii i antropologii społecznej : (studium analityczne) / Sztompka, Piotr
 9. On social structure and science / Merton, Robert K.
 10. Polska początku XXI wieku : przemiany kulturowe i cywilizacyjne /
 11. Rozmowa o wielkiej przemianie / Koźmiński, Andrzej Krzysztof
 12. Słownik socjologiczny : 1000 pojęć / Sztompka, Piotr
 13. Sociology in Europe : in search of identity /
 14. Socjologia : analiza społeczeństwa / Sztompka, Piotr
 15. Socjologia : analiza społeczeństwa / Sztompka, Piotr
 16. Socjologia : analiza społeczeństwa / Sztompka, Piotr
 17. Socjologia : analiza społeczeństwa / Sztompka, Piotr
 18. Socjologia : analiza społeczeństwa / Sztompka, Piotr
 19. Socjologia : analiza społeczeństwa / Sztompka, Piotr
 20. Socjologia : analiza społeczeństwa / Sztompka, Piotr
 21. Socjologia : analiza społeczeństwa / Sztompka, Piotr
 22. Socjologia : lektury /
 23. Socjologia : lektury /
 24. Socjologia : wykłady o społeczeństwie / Sztompka, Piotr
 25. Socjologia codzienności /
 26. Socjologia wizualna : fotografia jako metoda badawcza / Sztompka, Piotr
 27. Socjologia zmian społecznych / Sztompka, Piotr
 28. Struktura teorii socjologicznej / Turner, Jonathan H.
 29. Teoria i wyjaśnienie : z metodologicznych problemów socjologii / Sztompka, Piotr
 30. Values in society and economy : two perspectives / Sztompka, Piotr
 31. Zaufanie : fundament społeczeństwa / Sztompka, Piotr