KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Stach, Alfred Henryk (1959- ). ( w 3 rekordach )


  1. Stach, Alfred.
  1. SO UAM
  2. IGP
  3. Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego / Andrzej Kostrzewski, Małgorzata Mazurek, Alfred Stach. - Warszawa, 1995.
  1. Stach, Alfred Henryk (1959- ).
  1. Analiza struktury przestrzennej i czasoprzestrzennej maksymalnych opadów dobowych w Polsce w latach 1956-1980 / Stach, Alfred Henryk
  2. Uwarunkowania i funkcjonowanie procesów denudacji chemicznej mikrozlewni na obszarze młodoglacjalnym i ich wpływ na morfodynamikę stoków (zlewnia górnej Parsęty, Pomorze Zachodnie) / Stach, Alfred Henryk
  3. Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : zasady organizacji, system pomiarowy, wybrane metody badań = The integrated monitoring of the environment : rules of organization, measurment system, selected study methods / Kostrzewski, Andrzej