KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Bartkowski, Jerzy. ( w 7 rekordach )


  1. UW
  1. Bartkowski, Jerzy.
  1. Lokalne elity władzy w Polsce w latach 1966-1995 : zmiany składu społeczno-demograficznego na tle przemian opinii publicznej w Polsce w ujęciu porównawczym / Bartkowski, Jerzy.
  2. Samorząd a rozwój : instytucje, obywatele, podmiotowość / Gąciarz, Barbara.
  3. Społeczeństwo na zakręcie : zmiany postaw i wartości Polaków w latach 1990–2018 /
  4. Stosunki Wschód-Zachód w latach osiemdziesiątych / Bromke, Adam
  5. Strategie władz lokalnych / Bartkowski, Jerzy.
  6. Tradycja i polityka : wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne / Bartkowski, Jerzy.
  7. Władza lokalna w warunkach kryzysu /