KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Rosa, Grażyna (1968- ). ( w 83 rekordach )


 1. Kp. Podstawy marketingu / Joanna Hołub, Józef Perenc, Grażyna Rosa. - [Szczecin], 1997.
 2. Inf. od autora.
 1. Rosa, Grażyna (1968- ).
 1. Analiza i funkcjonowanie rynku : ćwiczenia i zadania / Rosa, Grażyna
 2. Analiza i funkcjonowanie rynku na przykładach / Rosa, Grażyna
 3. Gospodarka i społeczeństwo - współczesne wyzwania /
 4. Issues of marketing and management in a changing business environment = (Problematyka marketingu i zarządzania w zmieniającym się otoczeniu biznesowym) /
 5. Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce /
 6. Kierunki zmian w zarządzaniu, finansach i marketingu podmiotów rynkowych /
 7. Klient i organizacja w perspektywie badań marketingowych /
 8. Komunikacja i negocjacje w biznesie / Rosa, Grażyna
 9. Komunikacja międzykulturowa w biznesie / Flejterska, Ewa.
 10. Komunikacja międzykulturowa w biznesie / Rosa, Grażyna
 11. Konkurencja na rynku usług transportowych / Rosa, Grażyna
 12. Konkurencja o nabywcę - wybrane problemy / Rosa, Grażyna
 13. Konsument na rynku usług / Bera, Anna.
 14. Logistyka : infrastruktura techniczna na świecie : zarys teorii i praktyki /
 15. Logistyka : infrastruktura techniczna na świecie /
 16. Marketing : materiały do ćwiczeń /
 17. Marketing : przewodnik do ćwiczeń / Smalec, Agnieszka.
 18. Marketing jako sposób wzmacniania pozycji konkurencyjnej na rynku usług transportowych / Rosa, Grażyna
 19. Marketing przyszłości : od ujęcia tradycyjnego do nowoczesnego / Chrąchol-Barczyk, Urszula.
 20. Marketing przyszłości : trendy - strategie - instrumenty : interakcje w kształtowaniu partnerstwa organizacji z otoczeniem /
 21. Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : marka, trendy i kierunki rozwoju /
 22. Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : media w kreowaniu wizerunku.
 23. Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : media w kreowaniu wizerunku.
 24. Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : specyfika marki we współczesnej gospodarce /
 25. Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : w kierunku zintegrowanej komunikacji marketingowej.
 26. Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : w kierunku zintegrowanej komunikacji marketingowej.
 27. Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty.
 28. Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty.
 29. Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty.
 30. Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty.
 31. Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty.
 32. Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty.
 33. Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty.
 34. Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty.
 35. Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty.
 36. Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty.
 37. Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty.
 38. Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty.
 39. Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty.
 40. Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty.
 41. Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty.
 42. Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty.
 43. Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty.
 44. Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty.
 45. Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty.
 46. Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty.
 47. Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty.
 48. Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty.
 49. Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty.
 50. Marketing przyszłości, trendy, strategie, instrumenty : konsument i przedsiębiorstwo w kontekście zmian w otoczeniu - handel i usługi /
 51. Marketing przyszłości, trendy, strategie, instrumenty : współczesne wyzwania komunikacji marketingowej : sfera publiczna i prywatna /
 52. Marketing usług - wczoraj, dziś i jutro /
 53. Marketing usług logistycznych / Chrąchol-Barczyk, Urszula.
 54. Marketing w handlu /
 55. Młodzi polscy naukowcy wobec wyzwań współczesnego rynku /
 56. Negocjacje i komunikacja : wybrane aspekty / Chrąchol-Barczyk, Urszula.
 57. Nowoczesna komunikacja na globalnym rynku /
 58. Nowoczesne koncepcje zarządzania, finansów, marketingu w teorii i praktyce jako odpowiedź na zmiany zachodzące w otoczeniu organizacji /
 59. Nowoczesny marketing kolejowych przewozów pasażerskich / Rosa, Grażyna
 60. Nowoczesny świat marketingu : quo vadis marketingu : materiały konferencyjne : praca zbiorowa /
 61. Problemy i przeobrażenia w zachowaniach współczesnych organizacji i konsumentów /
 62. Profesjonalna obsługa klienta / Rosa, Grażyna
 63. Przedsiębiorstwa i instytucje w warunkach kryzysu gospodarczego /
 64. Quo vadis marketingu : konsument w świetle nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych / red. naukowa Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Szczecinie.
 65. Quo Vadis marketingu : materiały konferencyjne, Szczecin, 23-24 maja 2006 : praca zbiorowa /
 66. Quo vadis marketingu : nowoczesna komunikacja a zachowania konsumentów : materiały konferencyjne, Szczecin, 3-4 kwietnia 2008 : praca zbiorowa /
 67. Quo vadis marketingu /
 68. Reakcje współczesnych organizacji na zmiany zachodzące na rynkach europejskich /
 69. Rola podmiotów rynkowych w kształtowaniu wizerunku organizacji i postrzeganiu wartości marki /
 70. Rozwój usług w ujęciu lokalnym i regionalnym /
 71. Społeczeństwo informacyjne - uwarunkowania rozwoju /
 72. Strategie zarządzania przedsiębiorstwem i środowiskiem naturalnym /
 73. The impact of socio-economic transformations on management in organizations and regional development /
 74. The problems of marketing and management in the light of the challengers of the contemporary market = Problematyka marketingu i zarządzania w świetle wyzwań współczesnego rynku /
 75. Transformations in marketing on contemporary market = Przeobrażenia w marketingu na współczesnym rynku /
 76. Usługi transportowe : rynek, konkurencja, marketing / Rosa, Grażyna
 77. Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mikrofirma /
 78. Współczesne wyzwania zarządzania, finansów i marketingu /
 79. Zachowania nabywców /
 80. Zachowania współczesnych konsumentów i rozwój zarządzania marketingowego organizacją /
 81. Zarządzanie marketingowe /
 82. Zmiany koncepcji zarządzania, finansów, marketingu w organizacjach w gospodarce opartej na usługach /
 83. Zmiany zachowań konsumentów : przyczyny, kierunki, zakres /