KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Nowicki, Marek Antoni (1953- ). ( w 24 rekordach )


 1. Nowicki, Marek A.
 2. Nowicki, Marek
 1. Wokół Konwencji Europejskiej / Marek A. Nowicki. - Warszawa, 1992.
 2. PB
 3. KbK
 4. Kp. Kamienie milowe / Marek Antoni Nowicki. - Warszawa, 1996.
 1. Nowicki, Marek Antoni (1953- ).
 1. Europejska Konwencja Praw Człowieka : schemat procedury, stawki związane z pomocą prawną, wzór skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka /
 2. Europejska Konwencja Praw Człowieka : wybór orzecznictwa /
 3. Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2005 /
 4. Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2008 / Nowicki, Marek Antoni
 5. Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2009 / Nowicki, Marek Antoni
 6. Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2010 /
 7. Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2011 /
 8. Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2012 /
 9. Jak skierować skargę do Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu /
 10. Karta Podstawowych Praw Unii Europejskiej : tekst z objaśnieniami Sekretariatu Konwencji /
 11. Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 1999-2004 /
 12. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka : 1995 = The Jurisprudence of the European Court of Human Rights / Nowicki, Marek Antoni
 13. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka : 1996 = The Jurisprudence of the European Court of Human Rights / Nowicki, Marek Antoni
 14. Prawo Rady Europy : w stronę ogólnoeuropejskiej przestrzeni prawnej / Benoît-Rohmer, Florence.
 15. Raport o sytuacji osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce / Janusz, Grzegorz
 16. Słownik Europejskiej Konwencji Praw Człowieka : angielsko-francusko-polski / Nowicki, Marek Antoni
 17. Słownik europejskiej konwencji praw człowieka : angielsko-francusko-polski z objaśnieniami z indeksem haseł francuskic h i polskich / NOWICKI, MAREK ANTONI
 18. Wokół Konwencji Europejskiej : komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Nowicki, Marek Antoni
 19. Wokół Konwencji Europejskiej : komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Nowicki, Marek Antoni
 20. Wokół Konwencji Europejskiej : komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Nowicki, Marek Antoni
 21. Wokół Konwencji Europejskiej : krótki komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Nowicki, Marek Antoni
 22. Wokół Konwencji Europejskiej : krótki komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Nowicki, Marek Antoni
 23. Wokół Konwencji Europejskiej : krótki komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / NOWICKI, MAREK ANTONI
 24. Wokół Konwencji Europejskiej / Nowicki, Marek Antoni