KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Swieżawski, Stefan (1907-2004). ( w 24 rekordach )


 1. Świeżawski, Stefan.
 2. Świeżawski, St.
 3. Swiezawski, Stephan.
 1. Sławni Wilnianie - filozofowie / J. Juliusz Jadacki. - Wilno, 1994.
 2. INP'93
 3. KjK 3
 4. INP'1961
 5. Kp. Traktat o człowieku / Św. Tomasz z Akwinu. - Poznań, 1956.
 6. Dziennik Polski z dnia 19.05.2004 ; (nekrolog)
 7. Kp. Tomasz z Akwinu / Józef Borgosz. - Warszawa, 1962.
 8. Redécouvrir Thomas d'Aquin / Stephan Swiezawski. - Paris, 1989.
 1. Swieżawski, Stefan (1907-2004).
 2. Swieżawski, Stefan (1907-2004). (pol.) Święty Tomasz na nowo odczytany
 3. Swieżawski, Stefan (1907-2004) krytyka i interpretacja.
 4. Swieżawski, Stefan (1907-2004) dzienniki intymne.
 1. Byt : zagadnienia metafizyki tomistycznej / Swieżawski, Stefan
 2. Człowiek średniowieczny / Swieżawski, Stefan
 3. Dobro i tajemnica / Swieżawski, Stefan
 4. Duch źródłem wolności / Swieżawski, Stefan
 5. Dzieje europejskiej filozofii klasycznej / Swieżawski, Stefan
 6. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. Swieżawski, Stefan
 7. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. Swieżawski, Stefan
 8. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. Swieżawski, Stefan
 9. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. Swieżawski, Stefan
 10. Medytacje o pierwszej filozofii wraz z Zarzutami uczonych mężów i odpowiedziami autora oraz Rozmowa z Burmanem. Descartes, René
 11. Medytacje o pierwszej filozofii wraz z Zarzutami uczonych mężów i odpowiedziami autora oraz Rozmowa z Burmanem. Descartes, René
 12. Między średniowieczem a czasami nowymi : sylwetki myślicieli XV wieku / Swieżawski, Stefan
 13. Przebłyski nadchodzącej epoki / Swieżawski, Stefan
 14. Rozum i tajemnica / Swieżawski, Stefan
 15. Sławni wilnianie : filozofowie / Jadacki, Jacek Juliusz
 16. Studia z dziejów myśli świętego Tomasza z Akwinu : praca zbiorowa /
 17. Studia z myśli późnego średniowiecza / Swieżawski, Stefan
 18. Święty Tomasz na nowo odczytany : wykłady w Laskach / Swieżawski, Stefan
 19. Święty Tomasz na nowo odczytany / Swieżawski, Stefan
 20. Tomasz z Akwinu / Borgosz, Józef
 21. Traktat o człowieku - Summa teologii 1, 75-89 / Tomasz z Akwinu
 22. U źródeł nowożytnej etyki : filozofia moralna w Europie XV wieku / Swieżawski, Stefan
 23. Wielki przełom : 1907-1945 / Swieżawski, Stefan
 24. Zagadnienie historii filozofii / Swieżawski, Stefan