KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Bonusiak, Włodzimierz (1942- ). ( w 15 rekordach )


 1. Bonusâk, Vladìmìr.
 2. Bonusâk, Vlodzìmèž.
 1. INP'90
 2. Historia najnowsza w polskich szkołach wyższych : informator / oprac.: Arkadiusz Kołodziejczyk, Jarosław Książek. - Warszawa, 1988.
 3. Polâki na pìvdnì Ukraïni. T. 1 / [red. kol. Bonusâk Vladìmìr et al.]. - Žešov, 2008.
 4. Ukraïna - Pol'ša - Nìmeččina v Èvropi / [red. kom. Vlodzìmèž Bonusâk et al.]. - L'vìv, 2004.
 1. Bonusiak, Włodzimierz (1942- ).
 2. Bonusiak, Włodzimierz (1942- ) bibliografia.
 1. Drohobycz : miasto wielu kultur /
 2. Historia i polityka /
 3. Historia Polski (1944-1989) / Bonusiak, Włodzimierz
 4. Historia powszechna 1918-1945 : wybór tekstów źródłowych /
 5. Kto zabił profesorów lwowskich? / Bonusiak, Włodzimierz
 6. Małopolska Wschodnia pod rządami Trzeciej Rzeszy / Bonusiak, Włodzimierz
 7. Polityka ludnościowa i ekonomiczna ZSRR na okupowanych ziemiach polskich w latach 1939 - 1941 : ("Zachodnia Ukraina" i "Zachodnia Białoruś") BONUSIAK, WŁODZIMIERZ
 8. Polityka ludnościowa III Rzeszy na okupowanych obszarach ZSRR (1941-1944) / Bonusiak, Włodzimierz
 9. Polska - Niemcy - Ukraina w Europie : model dla euroregionów Środkowowschodniej Europy : jak wychowywać dla Europy /
 10. Polska - Niemcy - Ukraina w Europie : uwarunkowania, założenia i przesłanki wzajemnej współpracy : materiały z konferencji naukowej, która odbyła się w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie w dniach 8-10 V 1995 roku /
 11. Polska podczas II wojny światowej / Bonusiak, Włodzimierz
 12. Rosja : kontynuacja czy punkt zwrotny? /
 13. Russia : continuation or turning point? /
 14. Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Rzeszowskiego 2001-2006 /
 15. Trzecia Rzeczpospolita (1989-2007) / Bonusiak, Włodzimierz