KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Dańcewiczowa, Jadwiga (1884-1974). ( w 3 rekordach )


  1. Dańcewiczowa, J.
  1. Kp. Metodyka nauczania składni w szkole podstawowej / Jadwiga Dańcewiczowa. - Warszawa, 1962.
  2. Wytyczne realizacji programu języka polskiego w nowem gimnazjum / J. Dańcewiczowa, J. Saloni, W. Szyszkowski. - Warszawa, 1935.
  1. Dańcewiczowa, Jadwiga (1884-1974).
  1. Ćwiczenia i wiadomości gramatyczne : dla VI klasy szkół powszechnych 2 stopnia : kurs B / Dańcewiczowa, Jadwiga
  2. Metodyka nauczania składni w szkole podstawowej / Dańcewiczowa, Jadwiga
  3. Rozbiór gramatyczny w kl. V-VII / Dańcewiczowa, Jadwiga