KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Pilecka, Barbara. ( w 8 rekordach )


 1. Kp. Osobowościowe korelaty powodzenia w studiach wyższych / Barbara Pilecka. - Rzeszów, 1987.
 2. http://www.opi.org.pl/
 1. Pilecka, Barbara.
 1. Koncepcja własnej osobowości u osób uzależnionych od środkow odurzających / Pilecka, Barbara.
 2. Kryzys psychologiczny : wybrane zagadnienia / Pilecka, Barbara.
 3. Osobowościowe i środowiskowe korelaty poczucia sensu życia /
 4. Osobowościowe korelaty powodzenia w studiach wyższych / Pilecka, Barbara.
 5. Osobowościowe korelaty prób samobójczych u młodzieży / Pilecka, Barbara.
 6. Osobowościowe korelaty prób samobójczych u młodzieży / Pilecka, Barbara.
 7. Psychospołeczne czynniki przebiegu studiów wyższych : praca zbiorowa /
 8. Wybrane problemy samobójstw młodzieży / Pilecka, Barbara.