KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Zych, Adam A. (1945- ). ( w 25 rekordach )


 1. Zych, Adam Alfred.
 2. Zych, Adam
 1. INP'92/93
 2. Oświęcim - Brzezinka w wierszach i przekładach Adama Zycha. - Kraków, 1994.
 3. Usta prawdy / Adam A. Zych. - Staszów, 2000.
 1. Zych, Adam A. (1945- ).
 2. Zych, Adam A. (1945- ). (pol.) Zur Lebenssituation alternder Menschen in Polen und in der Bundesrepublik Deutschland
 3. Zych, Adam A. (1945- ). (niem., pol.) Zur Lebenssituation alternder Menschen in Polen und in der Bundesrepublik Deutschland
 1. "By człowiek nie musiał cierpieć..." : księga jubileuszowa dedykowana pani Profesor Aleksandrze Maciarz /
 2. Algorytmizacja analizy statystyk testu osiągnięć i zadań testowych / Zych, Adam A.
 3. Być sobą nawet przeciw sobie : szkice o młodzieży współczesnej / Zych, Adam A.
 4. Człowiek wobec starości : szkice z gerontologii społecznej / Zych, Adam A.
 5. Człowiek wobec starości : szkice z gerontologii społecznej / Zych, Adam A.
 6. Demograficzne i indywidualne starzenie się : wyzwania edukacyjne /
 7. Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności.
 8. Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności.
 9. Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności.
 10. Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności.
 11. Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności.
 12. Leksykon gerontologii / Zych, Adam A.
 13. Leksykon gerontologii / Zych, Adam A.
 14. Metodologiczne problemy badań światopoglądu młodzieży akademickiej / Zych, Adam A.
 15. Młodość utracona, odkrywana starość : eseje i szkice z gerontologii / Zych, Adam A.
 16. Motywacja i osobowość / Maslow, Abraham H.
 17. Oratorium świętokrzyskie = Świętokrzyskie oratorio /
 18. Pomiędzy wiarą a zwątpieniem : wprowadzenie do psychologii religii / Zych, Adam A.
 19. Przekraczając smugę cienia : szkice z gerontologii i tanatologii / Zych, Adam A.
 20. Psychologowie radzieccy i ich prace 1917-1977 : słownik biograficzny / Zych, Adam A.
 21. Psychospołeczne determinanty wartości diagnostycznej oceny szkolnej / Zych, Adam A.
 22. Starość w drodze... : wybór materiałów /
 23. Sytuacja życiowa ludzi w podeszłym wieku w Polsce i w Republice Federalnej Niemiec / Zych, Adam A.
 24. Światopogląd współczesnej młodzieży akademickiej : studium postaw światopoglądowych studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach / Zych, Adam A.
 25. Zur Lebenssituation alternder Menschen in Polen und in der Bundesrepublik Deutschland : eine komparative Survey-Studie = Sytuacja życiowa ludzi w podeszłym wieku w Polsce i w Republice Federalnej Niemiec : studium metodyczno-porównawcze / Zych, Adam A.