KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Sztaudynger, Jan Jacek. ( w 2 rekordach )


  1. Sztaudynger, J. Jacek.
  1. Kp. Ekonometryczne modelowanie produkcji, wymiany zagranicznej i zadłużenia / Jan Jacek Sztaudynger. - Łódź, 1997.
  2. SOUŁ' 1995/1996
  3. Kp. Wykłady z ekonometrii / Lawrence R. Klein. - Warszawa, 1982.
  1. Sztaudynger, Jan Jacek.
  1. Wykłady z ekonometrii / Klein, Lawrence Robert
  2. Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja / Sztaudynger, Jan Jacek.