KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Koszałka, Grażyna. ( w 2 rekordach )


  1. Perspektywy rodziny polskiej w Unii Europejskiej / Grażyna Koszałka, Marta Makara-Studzińska, Henryk Koszałka. - Lublin, 2004.
  1. Koszałka, Grażyna.
  1. Model małżeństwa i rodziny w środowisku polonijnym północnych Niemiec : (na przykładzie Hamburga) / Koszałka, Grażyna.
  2. Perspektywy rodziny polskiej w Unii Europejskiej / Koszałka, Grażyna.